KORISTNE INFORMACIJE

URNIKI, ČAKALNE DOBE, TELEFONSKE ŠTEVILKE IN NAROČANJE
urnik

Nujna medicinska pomoč, Splošne ambulante, Šolski dispanzer, Otroški dispanzer, Dispanzer za ženske, Zobna ambulanta za odrasle, Otroška in šolska zobna ambulata, Fizioterapija, Patronažna služba, Nega na domu, Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti, Laboratorij, Dom upokojencev, Reševalna služba, Medicina dela, Koncesionarji
vsi urniki, čakalne dobe, telefonske številke in naročanje ...

.

Naše čakalne dobe Naše čakalne dobe
ODGOVORNE OSEBE ZA VODENJE ČAKALNIH SEZNAMOV
urnik

Za naročanje in vpisovanje v čakalni seznam je zadolžena medicinska sestra posameznega zdravnika. V kolikor pride do kakršnihkoli nejasnosti ali zapletov ... .

ZDI Kontaktni podatki

primer
Zdravstveni dom Izola
Casa della sanita Isola

Ulica oktobrske revolucije 11
Via Rivoluzione d’ottobre 11
6310 Izola
e-mail: info@zd-izola.si
Faks 05/66 35 051
Tajništvo 05/66 35 050

MEDICINA DELA, PROMETA IN ŠPORTA IZOLA

primer
O NAS

Medicine dela, prometa in športa je samoplačniška dejavnost.

Specialistična ordinacija Medicine dela, prometa in športa je opremljena z najsodobnejšimi diagnostičnimi aparaturami.

Vse preiskave, specialistični pregled in laboratorijske preiskave opravite na enem mestu in v čim krajšem možnem času.

NOVOSTI

15.11.2010OBVESTILO Vsem uporabnikom zdravstvenih storitev

Bolnica Izola

Zaživela Centralna urgentna služba na Obali

S 15. Novembrom 2010 bo ob skupnem prizadevanju Ministrstva za zdravje, Splošne bolnišnice Izola ter vseh treh obalnih zdravstvenih domov (Izola, Koper in Piran) zaživela Centralna urgentna služba na Obali v prostorih Splošne bolnišnice Izola, Polje 40, Izola – Isola.

12.10.2010 so direktorji ZD Izola, ZD Koper, ZD Piran ter SB Izola podpisali dogovor o izvajanju nujne zdravstvene pomoči na Obali na enem mestu, in sicer v prostorih Splošne bolnišnice Izola. Ob podpisu dogovora se Gordana Kalan Živcec, v.d. direktorice zdravstvenega doma Izola, Matjaž Krajnc, Matevž Ravnikar, direktor zdravstvenega doma Koper, Matjaž Krajnc, direktor zdravstvenega doma Piran Jani Dernič, direktor Splošne bolnišnice Izola, ter Dorijan Marušič, minister za zdravje, nadejajo zagotoviti bolnikom učinkovitejšo, varnejšo, kakovostnejšo in hitrejšo obravnavo.

Tako bo od 15.11.2010 nujna neprekinjena medicinska pomoč delovala ponoči ( od 19:00 do 7:00 ) in ob dela prostih dnevih (sobota, nedelja in prazniki 24 ur/dan ) v treh ambulantah v pritličju Splošne bolnišnice Izola (B HODNIK), kjer bo v kratkem urejen tudi nov vhod v bolnišnico in bo tako obstoječi namenjen le nujni medicinski pomoči. Pot do nove centralne urgentne službe bo v bolnišnici ustrezno označena s tablami in puščicami na tleh. Telefoni v zdravstvenih domovih ponoči ter ob dela prostih dnevih pa nikakor ne bodo zvonili v prazno, saj bodo v času dežurstev klici preusmerjeni na novo lokacijo. Telefonska številka ostane nespremenjena, torej 05 66 35 000.

Tudi številka 112 bo nemoteno prejemala vse klice kritično in akutno bolnih, kot do sedaj. Nova organizacijska oblika pa bo dodatno prispevala h kakovostnejši obravnavi bolnih občanov obale in njihovih gostov.

05.12.2010SVITOVE INFO TOČKE
Bolnica Izola Vse uporabnike zdravstvenih storitev obveščamo, da smo v okviru Državnega programa presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem črevesju in danki pričeli z delovanjem

SVITOVE INFO TOČKE Če potrebujete pomoč, podporo ali kakršno koli informacijo v zvezi s programom Svit, vam bomo z veseljem pomagali in svetovali.
Na voljo smo vam vsak torek med 1200 in 1400 uro. Lahko se oglasite v prostorih zdravstvenovzgojnega centra (II. nadstropje) ali pokličete po telefonski številki 05/66 35 005 / 040 738 065, Taja Benčič Ribarič.

VLJUDNO VABLJENI!
05.12.2011ZOBOZDRAVSTVENO DEŽURSTVO - L’ AMBULATORIO ODONTOIATRICO

OBVESTILO

 

SPOŠTOVANI UPORABNIKI
OBVEŠČAMO VAS, DA BO Z DNE 03.12.2011

 

ZOBOZDRAVSTVENO DEŽURSTVO
OB SOBOTAH, NEDELJAH IN PRAZNIKIH
POTEKALO:

 

Od novembra do maja v novem Zdravstvenem domu Koper
na lokaciji Ljubljanska cesta 6 a, Koper in sicer od 8:00 do 12:00;
telefonska številka: 05/66- 47-399
Od junija do oktobra pa v Zdravstvenem domu Lucija
na lokaciji Cesta solinarjev 1 a, Portorož in sicer od 8:00 do 12:00;
telefonska št: 05/6207 200

 

AVVISO

 

CARI UTENTI
VI INFORMIAMO CHE DAL 03.12.2011,

 

L’ AMBULATORIO ODONTOIATRICO DI TURNO, PER I CASI URGENTI
IL SABATO, LA DOMENICA E I GIORNI FESTIVI
SI TROVA

 

Da novembre a maggio nella nuova Casa di sanità Capodistria
sede: Ljubljanska cesta 6 a, Capodistria, dalle 8:00 alle 12:00;
numero di telefono: 05/66- 47-399
Da giugno a ottobre, nella Casa di sanità di Lucia
sede: Cesta Solinarjev 1 a, Portorose, dalle 8:00 alle 12:00;
numero di telefono 05/6207 200

24.09.2013KDAJ IN KAKO POISKATI NUJNO MEDICINSKO POMOČ?

 

KDAJ IN KAKO POISKATI NUJNO MEDICINSKO POMOČ?

 

Odgovor na zgornje in druga vprašanja ter napotke glede
klica na številko 112, kakor tudi osnovne informacije,
ki vam bodo v pomoč pri odločitvi ali sploh poiskati
nujno medicisnko pomoč NMP) ter kako deluje centralna
urgentna služba (CUS) najdete v zloženki,
ki je na spodnjih povezavah.

 

 

- Zloženka CUS NMP za branje

- Zloženka CUS NMP za tisk

- Zloženka CUS NMP ITALIANO:
INFORMAZIONI IMPORTANTI PER IL PAZIENTE DELLE CASE DELLA SANITÀ COSTIERA

 

20.11.2014ŠOLA ZA BODOČE STARŠE - JANUAR 2015

ZDRAVSTVENI DOM IZOLA »ŠOLA ZA BODOČE STARŠE«

 

PREDPORODNA PRIPRAVA

 

Termin za zadnje tromesečje:

 

TOREK, 6.1.2015 (za mesec JANUAR)

 

Tečaj začne ob 08.00 v ZD IZOLA sejna soba (2. nadstropje).

 

Na tečaj se ni potrebno predhodno prijaviti.

 

Informacije: 05/663 50 05 ali marina.cok@zd-izola.si

 

O poteku programa boste obveščeni na uvodnem predavanju.

 

Prisrčno vabljeni!

16.01.2014ŠOLA ZA BODOČE STARŠE - FEBRUAR 2015

ZDRAVSTVENI DOM IZOLA »ŠOLA ZA BODOČE STARŠE«

 

PREDPORODNA PRIPRAVA

 

Termin za zadnje tromesečje:

 

TOREK, 03.02.2015 (za mesec FEBRUAR)

 

Tečaj začne ob 08.00 v ZD IZOLA sejna soba (2. nadstropje).

 

Na tečaj se ni potrebno predhodno prijaviti.

 

Informacije: 05/663 50 05 ali marina.cok@zd-izola.si

 

O poteku programa boste obveščeni na uvodnem predavanju.

 

Prisrčno vabljeni!

16.01.2015ŠOLA ZA BODOČE STARŠE - MAREC 2015

ZDRAVSTVENI DOM IZOLA »ŠOLA ZA BODOČE STARŠE«

 

PREDPORODNA PRIPRAVA

 

Termin za zadnje tromesečje:

 

TOREK, 03.03.2015 (za mesec MAREC)

 

Tečaj začne ob 08.00 v ZD IZOLA sejna soba (2. nadstropje).

 

Na tečaj se ni potrebno predhodno prijaviti.

 

Informacije: 05/663 50 05 ali marina.cok@zd-izola.si

 

O poteku programa boste obveščeni na uvodnem predavanju.

 

Prisrčno vabljeni!

16.01.2015ŠOLA ZA BODOČE STARŠE - APRIL 2015

ZDRAVSTVENI DOM IZOLA »ŠOLA ZA BODOČE STARŠE«

 

PREDPORODNA PRIPRAVA

 

Termin za zadnje tromesečje:

 

SREDA, 01.04.2015 (za mesec APRIL)

 

Tečaj začne ob 08.00 v ZD IZOLA sejna soba (2. nadstropje).

 

Na tečaj se ni potrebno predhodno prijaviti.

 

Informacije: 05/663 50 05 ali marina.cok@zd-izola.si

 

O poteku programa boste obveščeni na uvodnem predavanju.

 

Prisrčno vabljeni!

VZGOJA IN PREVENTIVA

Zdravstvena in zobozdravstvena vzgoja in preventiva v Zdravstvenem domu Izola
primer

V našem zdravstvenem domu je program vzgoje za zdravje in preventive načrtovan zelo obsežno. Ob vsakem novem šolskem letu vrtci in šole vključijo v svoje letne delovne načrte programe zdravstvene in zobozdravstvene vzgoje in preventive, katere z usklajenim sodelovanjem, dobro organiziranostjo in ob pomoči pedagoških delavcev uspešno realiziramo.

BOLJŠE ŽIVLJENJE!

Spoznajte in osvojite možnosti za boljše življenje!
primer

Želite spremeniti način prehranjevanja in zaživeti zdravo? Ali imate zvišano telesno težo in ogroženo zdravje? Poznate dejavnike, ki neugodno vplivajo na naše zdravje?...

Udeležite se programov svetovanja za zdravje.

Informacije dobite na 66 35 005 ali 040 738 065

Poslanstvo Zdravstvenega doma:

NUDITI ČIM BOLJŠO ZDRAVSTVENO OSKRBO...
primer

Petinosemdeset zaposlenih uresničujemo temeljno poslanstvo Zdravstvenega doma, ki se glasi: nuditi občanom čim boljšo zdravstveno oskrbo v primeru poškodb in bolezni, izvajati učinkovito nujno medicinsko pomoč, omogočati zdravstveno oskrbo na primarnem nivoju vsem, ki jo potrebujejo, ter vzgajati in motivirati ljudi za zdrav način življenja.

Zaposleni Zdravstvenega doma se zavedamo, da so pacienti naša prva skrb. Izvajamo storitve, o katerih se dogovarjamo z Zavodom za zdravstveno zavarovanje. Poleg osnovnih nalog izvajanja zdravstvenih storitev se lotevamo še drugih nalog. Skrbimo za stalno strokovno izobraževanje in nove doktrine sproti uvajamo v prakso...

Dejavnosti Zdravstvenega doma Izola

Osnovna zdravstvena dejavnost

Razvita osnovna zdravstvena dejavnost načeloma deluje na dispanzerski način usmerjen na določene populacijske skupine ali na določene bolezenske ogroženosti.

Vsa ostala urgentna, akutna in kronično somatska zdravstvena problematika je v zdravstvenem domu pretežno pokrita z dejavnostjo splošne medicine, socialnomedicinska problematika pa delno s pomočjo patronažne službe, kar pomeni angažirano, celovito in stalno zdravstveno varstvo posameznika ali skupine z vidika integrirane (preventivne, kurativne in socialne) medicine.

To pomeni epidemiološko spremljanje ter poznavanje zdravstvenega stanja populacije in ukrepanje proti najbolj ogrožajočim oz. razširjenim dejavnikom tveganja; izvajanje zdravstvene vzgoje; organiziranje zgodnjega odkrivanja razvojnih anomalij in bolezni ter pravočasno ukrepanje; sodelovanje z zdravstvenimi dejavnostmi na različnih ravneh ter za zdravstveno varstvo pomembnimi lokalnimi, regionalnimi in nacionalnimi inštitucijami zaradi celovitega zagotavljanja zdravih pogojev življenja oz. odpravljanja razmer, ki negativno vplivajo na zdravstveno stanje prebivalstva...