Izklopi prednalaganje
Ob znakih prehlada ali drugega nalezljivega obolenja obvezno uporabite masko! **** In presenza di segni di raffreddore o di altre malattie infettive, è obbligatorio indossare la mascherina! *** Ob znakih prehlada ali drugega nalezljivega obolenja obvezno uporabite masko! **** In presenza di segni di raffreddore o di altre malattie infettive, è obbligatorio indossare la mascherina! ***

Center za krepitev zdravja

Krepitev zdravja v lokalni skupnosti
Center za krepitev zdravja ZD Izola v lokalni skupnosti izvaja različne aktivnosti krepitve zdravja, na primer:

  • Dogodki ob obeležitvah dnevov zdravja, izvedba kratkih preventivnih obravnav, meritev, svetovanj v krajevnih skupnostih, delavnic promocije zdravja v lokalni skupnosti.
  • Spodbujanje oseb za vključevanje v preventivne programe in državne presejalne programe za zgodnje odkrivanje raka (Dora, Zora, Svit).
  • Organizacija Svitovih dogodkov, delovanje Svitove kontaktne točke.
  • Izvajanje skupinskih delavnic in predavanj v delovnih organizacijah.
  • Izvajanje medijske aktivnosti.
  • Izvajanje partnerstev za krepitev zdravja.

Kontaktna oseba: 
Taja Benčič Ribarič, mag. dietetike
T: 070 644 443

Uradne ure:
Vsak delavnik med 8. in 14. uro.