Izklopi prednalaganje
Ob znakih prehlada ali drugega nalezljivega obolenja obvezno uporabite masko! **** In presenza di segni di raffreddore o di altre malattie infettive, è obbligatorio indossare la mascherina! *** Ob znakih prehlada ali drugega nalezljivega obolenja obvezno uporabite masko! **** In presenza di segni di raffreddore o di altre malattie infettive, è obbligatorio indossare la mascherina! ***

Predstavitev

Delavnice in svetovanja

Odraslim od 19. leta starosti dalje je v centru za krepitev zdravja na voljo Program za krepitev zdravja. Gre za skupinske delavnice in individualna svetovanja, kjer boste pridobili strokovne informacije, veščine in podporo za dolgotrajno spremembo življenjskih navad, ki bodo vodile do boljšega počutja in zdravja.

Nekaterih delavnic in individualnih svetovanj se lahko udeležite le po predhodno opravljenem preventivnem pregledu, pri drugih pa to ni potrebno. Na delavnico vas lahko usmerita vaš izbrani osebni zdravnik ali medicinska sestra iz ambulante družinske medicine.

Če imate urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje, sta preventivni pregled in udeležba v Programu za krepitev zdravja za vas brezplačni


TEMELJNE OBRAVNAVE ZA KREPITEV ZDRAVJA

ZDRAVO ŽIVIM

Pogovarjali se bomo o pomenu zdravega življenjskega sloga za ohranjanje in krepitev zdravja, izboljšanju počutja ter preprečevanju in zdravljenju kroničnih bolezni, s poudarkom na zdravi prehrani, telesni dejavnosti, nekajenju, opuščanju tveganega/škodljivega pitja alkohola, obvladovanju stresa in spanju. Seznanili vas bomo tudi z možnostmi vključitve v nadaljnje programe (poglobljene delavnice).

Obsega eno skupinsko srečanje. 

ALI SEM FIT?

Pod strokovnim vodstvom opravite enega izmed treh preizkusov za ugotavljanje telesne zmogljivosti (preizkus hoje na 2 km , 6-minutni preizkus hoje ali 2-minutni preizkus stopanja na mestu). Skladno z rezultatom in zdravstvenim stanjem vam nudimo individualni nasvet o ustrezni telesni dejavnosti za krepitev zdravja, vas motiviramo za spremembo gibalnih navad in predstavimo možnosti za vključitev v poglobljene delavnice. 

Obsega eno skupinsko srečanje. 

TEHNIKE SPROŠČANJA

Spoznali boste osnovne značilnosti sproščanja in zakonitosti sproščanja. Preizkusili boste tri različne tehnike sproščanja (dihalne vaje, postopno mišično sproščanje, vizualizacijo pomirjujočega kraja), spoznali njihove prednosti in v pomoč dobili priročnik ter navodila za samostojno izvajanje tehnik sproščanja doma.

Obsega eno skupinsko srečanje. 

MODULI ZA KREPITEV ZDRAVJA

ZVIŠAN KRVNI TLAK

Pridobili boste najpomembnejša znanja o zvišanem krvnem tlaku, veščine za njegovo obvladovanje, pravilno izvajanje samo-meritev doma in podporo za spreminjanje z zdravjem povezanih življenjskih navad.

Obsega eno skupinsko srečanje. 

ZVIŠANE MAŠČOBE V KRVI

Pridobili boste najpomembnejša znanja o zvišanih vrednostih maščob v krvi, o nastanku holesterola, pomenu ciljnih in mejnih vrednosti krvnih maščob za zdravje ter veščine za vzdrževanje ciljnih vrednosti.

Obsega eno skupinsko srečanje. 

ZVIŠAN KRVNI SLADKOR

Pridobili boste najpomembnejša znanja o mejni bazalni glikemiji in moteni toleranci za glukozo ter veščine za oblikovanje pozitivnih sprememb življenjskih navad, kar pripomore k stabilnosti dejavnikov tveganja.

Obsega eno skupinsko srečanje. 

SLADKORNA BOLEZEN TIPA 2

Pridobili boste najpomembnejša znanja o sladkorni bolezni tipa 2.

Delavnica je namenjena bolnikom z novoodkrito sladkorno boleznijo tipa 2 in tistim bolnikom, ki imajo sladkorno bolezen tipa 2 že dlje časa, se zdravijo v ambulanti splošne/družinske medicine ter si želijo o bolezni vedeti več.

Obsega eno skupinsko srečanje. 

TEST TELESNE PRIPRAVLJENOSTI ZA ODRASLE IN STAREJŠE

Pod strokovnim vodstvom opravite teste za ugotavljanje telesne pripravljenosti odraslih/starejših in pridobite poglobljeno oceno svoje telesne pripravljenosti (ravnotežje, gibljivost, moč, aerobna pripravljenost). Skladno z rezultatom testiranja in zdravstvenim stanjem vam individualno svetujemo o ustrezni telesni dejavnosti za krepitev zdravja.

Obsega eno skupinsko srečanje. 


POGLOBLJENE OBRAVNAVE ZA KREPITEV ZDRAVJA

SVETOVALNICA ZA ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG

ZDRAVO JEM

Pridobili boste najpomembnejša znanja o pomenu prehrane za zdravje, praktične pristope in veščine za postopno uvajanje sprememb v vaše prehranjevanje.

Na individualnem posvetu vam opravimo analizo telesne sestave in vam pomagamo oblikovati uresničljiv načrt za dolgotrajno spremembo prehranjevalnih navad.

Delavnica obsega štiri skupinska srečanja in dve individualni svetovanji.

GIBAM SE

Pridobili boste poglobljeno oceno svoje telesne pripravljenosti ter znanje in veščine za varno in ustrezno izvajanje različnih vrst in oblik telesne dejavnosti.

Skladno z rezultatom testiranja in zdravstvenim stanjem vam bomo pomagali oblikovati individualni program za povečanje in samostojno izvajanje telesne dejavnosti za krepitev zdravja.

Delavnica obsega enajst skupinskih vadb, dve testiranji telesne pripravljenosti in dve individualni svetovanji.

ZDRAVO HUJŠANJE

V delavnici boste pridobili znanja, veščine ter spodbudo za dolgoročne spremembe vašega življenjskega sloga. Pridobili boste podporo in pomoč za zdravo izgubo telesne mase, veščine za spreminjanje nezdravih prehranskih in gibalnih navad ter psihološko podporo v procesu hujšanja in vzdrževanja zdravega življenjskega sloga tudi po zaključku delavnice.

Delavnica je razdeljena v dva zaporedna dela.

Prvi del obsega petnajst skupinskih srečanj, šestnajst srečanj telesne vadbe, individualne posvete in dva testiranja telesne pripravljenosti.

Drugi del zajema tri skupinska srečanja, ki potekajo tri, šest in dvanajst mesecev po zaključku prvega dela delavnice, testiranje telesne pripravljenosti in individualni posvet.

S SLADKORNO BOLEZNIJO SKOZI ŽIVLJENJE

Pridobili boste najpomembnejša znanja o sladkorni bolezni tipa 2 ter znanja in veščine za postopno uvajanje sprememb v svoje vsakdanje življenje. S strokovno pomočjo se boste naučili oblikovati uresničljiv načrt za spremembo življenjskega sloga, ki bo pripomogel h krepitvi vašega zdravja in izboljšanju počutja ter k sprejemanju vaše kronične napredujoče bolezni.

Delavnica obsega pet skupinskih srečanj.

SVETOVALNICA ZA DUŠEVNO ZDRAVJE

SPOPRIJEMANJE S STRESOM

Spoznali boste osnovne značilnosti doživljanja stresa, vzroke zanj ter načine njegovega obvladovanja. Naučili se boste veščin, s katerimi si boste lahko pomagali sami in izboljšali

svoje počutje (tehnike sproščanja, tehnike preusmerjanja misli in čustev, načrtovanje odziva na stresne situacije, razvijanje čustvenega zavedanja ipd.).

Delavnica obsega štiri skupinska srečanja in individualno svetovanje.

PODPORA PRI SPOPRIJEMANJU Z DEPRESIJO

Delavnica je namenjena vsem odraslim osebam z diagnozo depresije ali s prisotnimi simptomi depresije, zaželena je tudi udeležba svojcev.

Spoznali boste osnovne značilnosti depresije, vzroke zanjo ter potek in načine zdravljenja. Naučili se boste, kako si lahko pomagate sami in kako izboljšate svoje počutje. Z drugimi udeleženci v skupini boste lahko izmenjali svoje izkušnje in se medsebojno podpirali.

Delavnica obsega štiri skupinska srečanja in individualno svetovanje.

PODPORA PRI SPOPRIJEMANJU S TESNOBO

Delavnica je namenjena vsem odraslim osebam z diagnozo anksioznih motenj, tistim, ki vas (izrazita) tesnoba (anksioznost) ovira pri vsakodnevnem življenju, zaželena je tudi udeležba svojcev.

Spoznali boste osnovne značilnosti tesnobe (anksioznost), vzroke zanjo, potek in načine zdravljenja. Naučili se boste, kako si lahko pomagate sami in kako izboljšate svoje počutje. Z drugimi udeleženci v skupini si boste lahko izmenjali svoje izkušnje in se medsebojno podpirali.

Delavnica obsega štiri skupinska srečanja in individualno svetovanje.

ZDRAVI ODNOSI

V skupini z drugimi udeleženci se boste naučili nameniti pozornost opazovanju svojih medosebnih odnosov in kako delujete v njih. Spoznali in usvojili boste izbrane osnovne veščine, ki vam bodo pomagale, da bodo vaši odnosi z drugimi še kvalitetnejši in v obojestransko večje zadovoljstvo. Naučili se boste učinkovito izražati svoje potrebe, krepiti dobro počutje in reševanje problemov.

Delavnica obsega štiri skupinska srečanja.


SVETOVALNICA ZA TVEGANA VEDENJA

SKUPINSKO IN INDIVIDUALNO SVETOVANJE ZA OPUŠČANJE KAJENJA

Dobili boste ključne informacije, strokovno podporo in pomoč pri opuščanju kajenja in vzdrževanju dosežene spremembe. Vključite se lahko v tisto obliko svetovanja, ki vam bolj ustreza.

Delavnica obsega šest srečanj.

INDIVIDUALNO SVETOVANJE ZA OPUŠČANJE TVEGANEGA IN ŠKODLJIVEGA PITJA ALKOHOLA

Delavnice se lahko udeleži vsak posameznik, ki presega meje manj tveganega pitja alkohola ali njegovi svojci.

Nudili vam bomo oporo, da svoj odnos do pitja alkohola pobliže pogledate in se posvetite urejanju svojih pivskih navad. Pridobili boste strokovne informacije in podporo pri opuščanju tveganega ali škodljivega pitja alkohola ter pri vzdrževanju manj tveganega pitja alkohola oziroma abstinence.

Temeljni del programa obsega pet srečanj, vzdrževalni del pa dve srečanji. 

Podrobne informacije o zgoraj opisanih programih si lahko preberete tudi na povezavi.