Izklopi prednalaganje

Predstavitev

Družinska obravnava za zdrav življenski slog
Program Modela družinske obravnave debelih otrok in mladostnikov je vsebinsko zasnovan na sodobnem strokovnem pristopu, ki se reševanja zdravstvenih težav loteva multidisciplinarno in individualno. Strokovno vrednost programa dodatno potrjuje dokazana učinkovitost družinske obravnave debelosti pri odraslih bolnikih. 
Obravnava debelega otroka in mladostnika v njegovem »obesogenem okolju«, kamor vstopajo zdravstveni strokovnjaki in zdravstveni sodelavci različnih strok, omogoča učinkovito obvladovanje dejavnikov, ki povzročajo debelost. V programu so hkrati zajeti glavni dejavniki, ki zahtevajo spremembo vedenja: prehrana, telesna aktivnost, odnos do komunikacijskih ter socialnih medijev in psihološki vidik (obravnava čustvenih motenj).

Multidisciplinarno obravnavo vodi pediater, ki pozna individualne zdravstvene značilnosti družine in njeno zdravstveno vedenje. To omogoča vzpostavitev strukturiranega programa, v katerem sodeluje medicinska sestra, vanj pa vstopajo tudi dietetik, kineziolog in psiholog. Tako zastavljen program na primarni ravni omogoča učinkovito spreminjanje in prilagajanje vedenjskih vzorcev, ki povzročajo debelost. Na podoben način se problema debelosti lotevajo tudi v drugih državah.

Program vključuje spremljanje zdravstvenih in vedenjskih dejavnikov ter njihovo ustrezno prilagajanje. Uravnavanje telesne mase upošteva fiziološke značilnosti otrok in je prilagojeno biološkemu obdobju rasti in razvoja.

Program Družinske obravnave debelost je nov in sodoben korak obravnave resnega zdravstvenega stanja, ki lahko zaznamuje celotno otrokovo življenje. Vsebina programa otrokom, družini in zdravstvenemu timu ponuja veliko več kot le zdravstveno obravnavo. Omogoča jim celovito reševanje enega izmed največjih problemov sodobnega zdravstva in razvoj novih odnosov in kvalitet v zdravstvenem sistemu.