Izklopi prednalaganje

Predstavitev

Krepitev zdravja v lokalni skupnosti
Center za krepitev zdravja ZD Izola v lokalni skupnosti izvaja različne aktivnosti krepitve zdravja, na primer:

  • Dogodki ob obeležitvah dnevov zdravja, izvedba kratkih preventivnih obravnav, meritev, svetovanj v krajevnih skupnostih, delavnic promocije zdravja v lokalni skupnosti;
  • Spodbujanje oseb za vključevanje v preventivne programe in državne presejalne programe za zgodnje odkrivanje raka (Dora, Zora, Svit);
  • Organizacija Svitovih dogodkov, delovanje Svitove kontaktne točke;
  • Izvajanje skupinskih delavnic in predavanj v delovnih organizacijah;
  • Izvajanje medijske aktivnosti;
  • Izvajanje partnerstev za krepitev zdravja.