Izklopi prednalaganje

Predstavitev

Odprta vrata za zdravje
Center za krepitev zdravja izvaja različne aktivnosti z namenom vključevanja ranljivih oseb v preventivne programe, t.i. Odprta vrata za zdravje. Na lokaciji partnerjev (Center za socialno delo, Zavod RS za zaposlovanje/Urad za delo, Karitas, Rdeči križ, in druge NVO) v lokalni skupnosti organizira različne kratke dogodke na temo zdravja (zdrav življenjski slog, zdrava prehrana, gibanje, duševno zdravje, rak in druge kronične bolezni).

Prijave in dodatne informacije:
Taja Benčič Ribarič, mag.diet., (vodja centra za krepitev zdravja)
T: 070 644 443