Izklopi prednalaganje

Predstavitev

Program za krepitev zdravja

Kaj je Program za krepitev zdravja in kaj je njegov namen?

Program za krepitev zdravja je program skupinskih delavnic in individualnih svetovanj, kjer boste pridobili strokovne informacije, veščine in podporo za dolgotrajno spremembo življenjskih navad, ki bodo vodile do boljšega počutja in zdravja.

Kje poteka Program za krepitev zdravja?

Program za krepitev zdravja poteka v Centru za krepitev zdravja v zdravstvenem domu Izola. Prav tako se lahko izvaja tudi v lokalni skupnosti (npr. v prostorih krajevne skupnosti, v Medgeneracijskem centru Izola ipd., skladno z dogovorom).

Kdo izvaja Program za krepitev zdravja?

Program za krepitev zdravja izvajajo dodatno strokovno usposobljeni zdravstvenik, dietetik, psiholog, fizioterapevt in kineziolog.

Komu je Program za krepitev zdravja namenjen?

Program za krepitev zdravja je namenjen odraslim osebam od 19. leta starosti dalje:
- S prisotnimi dejavniki tveganja za razvoj kroničnih bolezni – nezadostna telesna dejavnost, nezdrava prehrana, kajenje, tvegano in škodljivo pitje alkohola, stres, zvišan krvni tlak, zvišane maščobe v krvi, zvišan sladkor v krvi;
- S prisotno ogroženostjo za razvoj kroničnih bolezni in
- S prisotnimi kroničnimi boleznimi.
Če imate urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje, je udeležba v Programu za krepitev zdravja za vas brezplačna.

Kaj obsega Program za krepitev zdravja?

Program za krepitev zdravja obsega:
- 18 vrst skupinskih delavnic in individualnih svetovanj;
- Presejanje za funkcijsko manjzmožnosti za vse osebe, starejše od 65 let in
- Pogovorne ure, ki so namenjene za krajše individualne posvete s strokovnjaki iz Centra za krepitev zdravja glede ohranjanja in krepitve zdravja, izvedbe kontrolnih meritev ter za nudenje podpore in pomoči pri spreminjanju vedenja, povezanega z zdravjem.

TEMELJNE OBRAVNAVE ZA KREPITEV ZDRAVJA

ZDRAVO ŽIVIM

Udeleženci pridobijo informacije o pomenu zdravega življenjskega sloga za krepitev zdravja (zdrave prehrane, telesne dejavnosti, nekajenja, opuščanja tveganega pitja alkohola, obvladovanja stresa), informacije o preprečevanju in zdravljenju kroničnih bolezni ter s strokovno pomočjo oblikujejo uresničljiv načrt za spremembo življenjskega sloga, ki bo pripomogel k izboljšanju njihovega počutja.
Eno srečanje po 90 min.

Delavnico vodi:
Taja Benčič Ribarič, mag. diet.:
tel.št.: 070 644 443

Vedrana Majstorović, diplomirana medicinska sestra:
tel.št.: 070 530 142

ALI SEM FIT?

Udeleženci pod strokovnim vodstvom opravijo enega izmed treh preizkusov za ugotavljanje telesne pripravljenosti (preizkus hoje na 2 km ali 6-minutni preizkus hoje ali 2-minutni preizkus stopanja na mestu) in izvedo, kakšna je njihova telesna pripravljenost. Skladno z rezultatom jim strokovnjaki svetujejo o ustrezni telesni dejavnosti za krepitev zdravja. Eno srečanje po 90 min.

Delavnico vodi:
Barbara Fritz Marzi, viš. fizioterapevtka:
tel.št.: 070 553 620
e-naslov: barbara.ckz@zd-izola.si

Matija Maršič, dipl. kineziolog: 
tel.št.: 070 553 616
e-naslov: matija.ckz@zd-izola.si

TEHNIKE SPROŠČANJA

Udeleženci spoznajo osnovne značilnosti sproščanja in preizkusijo tri različne tehnike sproščanja (dihalne vaje, postopno mišično sproščanje, vizualizacijo pomirjujočega kraja), spoznajo njihove prednosti ter dobijo navodila, da jih lahko izvajajo tudi sami doma. Eno srečanje po 90 min.

Delavnico vodi:
Ela Brecelj, univ. dipl. psihologinja;
tel.št.: 070 530 114
e-naslov: ela.ckz@zd-izola.si

Urška Bačar, magistra psihologije;
tel. št.: 070 530 114 

MODULI ZA KREPITEV ZDRAVJA

Opis dejavnikov tveganja na nastanek kroničnih nenalezljivih bolezni. Pridobivanje temeljnega znanja o bolezni, normalnih in mejnih vrednostnih ter veščine za oblikovanje pozitivnih sprememb življenjskih navad, kar pripomore k stabilnosti dejavnikov tveganja. Vsaka delavnica obsega eno srečanje po 90 min.

ZVIŠAN KRVNI TLAK

Udeleženci pridobijo informacije o pomenu normalnih in mejnih vrednosti krvnega tlaka za zdravje, povezanosti izbire zdravega načina življenja in krvnega tlaka ter dejavnikih tveganja za nastanek povišanega krvnega tlaka. Pridobijo znanja in veščine za pravilno izvajanje samomeritev krvnega tlaka ter znanja, veščine in podporo za spreminjanje z zdravjem povezanega vedenja. Udeleženci s strokovno pomočjo oblikujejo uresničljiv načrt za spremembo življenjskega sloga, ki pripomore k vzdrževanju normalnih vrednosti krvnega tlaka in izboljšanju njihovega počutja.

Delavnico vodi:
Taja Benčič Ribarič, mag. diet.:
tel.št.: 070 644 443
e-naslov: taja.bencic-ribaric@zd-izola.si

Vedrana Majstorović, diplomirana medicinska sestra:
tel.št.: 070 530 142
e-naslov: vedrana.ckz@zd-izola.si

ZVIŠANE MAŠČOBE V KRVI

Udeleženci pridobijo informacije o nastanku holesterola ter o pomenu normalnih in mejnih vrednosti krvnih maščob za zdravje, povezanosti izbire zdravega načina življenja in maščob v krvi ter dejavnikih tveganja za nastanek zvišanih maščob v krvi. Pridobijo znanja, veščine in podporo za spreminjanje z zdravjem povezanega vedenja. Udeleženci s strokovno pomočjo oblikujejo uresničljiv načrt za spremembo življenjskega sloga, ki pripomore k vzdrževanju normalnih vrednosti krvnih maščob in izboljšanju njihovega počutja.

Delavnico vodi:
Taja Benčič Ribarič, mag. diet.:
tel.št.: 070 644 443
e-naslov: taja.bencic-ribaric@zd-izola.si

Vedrana Majstorović, diplomirana medicinska setra:
tel.št.: 070 530 142
e-naslov: vedrana.ckz@zd-izola.si

ZVIŠAN KRVNI SLADKOR

Delavnica je namenjena osebam z mejno bazalno glikemijo in moteno toleranco za glukozo. Udeleženci pridobijo najpomembnejša znanja o mejni bazalni glikemiji in moteni toleranci za glukozo.

Delavnico vodi:
Taja Benčič Ribarič, mag. diet.:
tel.št.: 070 644 443
e-naslov: taja.bencic-ribaric@zd-izola.si

Vedrana Majstorović, diplomirana medicinska sestra:
tel.št.: 070 530 142
e-naslov: vedrana.ckz@zd-izola.si

SLADKORNA BOLEZEN TIPA 2

Delavnica je namenjena osebam s sladkorno boleznijo tipa 2. Udeleženci pridobijo najpomembnejša znanja o sladkorni bolezni tipa 2.

Delavnico vodi:
Vedrana Majstorović, diplomirana medicinska sestra:
tel.št.: 070 530 142
e-naslov: vedrana.ckz@zd-izola.si

TEST TELESNE PRIPRAVLJENOSTI ZA ODRASLE IN TEST TELESNE PRIPRAVLJENOSTI ZA STAREJŠE

Test telesne pripravljenosti za odrasle je namenjen osebam, starim od 19 do 69 let, test telesne pripravljenosti za starejše pa osebam, starim 65 let in več. Udeleženci pod strokovnim vodstvom opravijo sklop testov za ugotavljanje telesne pripravljenosti starejših in pridobijo poglobljeno oceno svoje telesne pripravljenosti. Skladno z rezultatom testiranja in zdravstvenim stanjem, jim strokovnjaki svetujejo o ustrezni telesni dejavnosti za krepitev zdravja.

Delavnico vodi:
Barbara Fritz Marzi, viš.fizioterapevtka:
tel. št.: 070 553 620
e-naslov: barbara.ckz@zd-izola.si

POGLOBLJENE OBRAVNAVE ZA KREPITEV ZDRAVJA

SVETOVALNICA ZA ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG

ZDRAVO JEM

Udeleženci pridobijo informacije o pomenu prehrane za zdravje ter znanja in veščine za izbiro zdravih živil v pestri ponudbi na trgovskih policah, sestavljanje zdravih jedilnikov na enostaven način, zdravo prehranjevanje v različnih življenjskih situacijah ter napotke za postopno uvajanje sprememb v svoje prehranjevanje. Štiri srečanja po 90 min in dva individualna svetovanja.

Delavnico vodi:
Taja Benčič Ribarič, mag. diet.:
tel.št.: 070 644 443
e-naslov: taja.bencic-ribaric@zd-izola.si

Maruša Dragin, dipl dietetik:
tel.št.: 070 530 118
e-naslov: marusa.ckz@zd-izola.si

GIBAM SE

Udeleženci pridobijo poglobljeno oceno svoje telesne pripravljenosti ter znanja in veščine za varno in ustrezno izvajanje različnih vrst in oblik telesne dejavnosti. Skupaj s strokovnjakom oblikujejo individualni program za povečanje in samostojno izvajanje telesne dejavnosti za krepitev zdravja ter izmerijo lasten napredek v telesni pripravljenosti in gibalnih navadah. 15 srečanj od 60 do 90 min in dve individualni svetovanji.

Delavnico vodi:
Barbara Fritz Marzi, viš.fizioterapevtka:
tel.št.: 070 553 620
e-naslov: barbara.ckz@zd-izola.si

ZDRAVO HUJŠANJE

Udeleženci dobijo strokovno podporo in pomoč pri zdravi izgubi telesne teže ter znanja in veščine za spreminjanje nezdravih prehranskih in gibalnih navad ter podporo v procesu hujšanja in vzdrževanju zdravega življenjskega sloga tudi po zaključku delavnice.

Delavnico vodi:
Taja Benčič Ribarič, mag. diet.:
tel.št.: 070 644 443
e-naslov: taja.bencic-ribaric@zd-izola.si

Maruša Dragin, dipl. dietetik:
tel.št.: 070 530 118
e-naslov: marusa.ckz@zd-izola.si

Barbara Fritz Marzi, viš.fizioterapevtka:
tel.št.: 070 553 620
e-naslov: barbara.ckz@zd-izola.si

Ela Brecelj, univ. dipl. psihologinja;
tel.št.: 070 530 114
e-naslov: ela.ckz@zd-izola.si

Urška Bačar, mag. psihologije;
tel.št.: 070 530 114
e-naslov: urska.ckz@zd-izola.si 

S SLADKORNO BOLEZNIJO SKOZI ŽIVLJENJE

Delavnica je namenjena osebam s sladkorno boleznijo tipa 2. Udeleženci pridobijo najpomembnejša znanja o sladkorni bolezni tipa 2 ter znanja in veščine za postopno uvajanje sprememb v svoje
vsakdanje življenje. S strokovno pomočjo oblikujejo uresničljiv načrt za spremembo življenjskega sloga, ki pripomore h krepitvi njihovega zdravja in izboljšanju počutja ter k sprejemanju kronične napredujoče bolezni. Pet srečanj po 90 min.

Delavnico vodi:
Vedrana Majstorović, diplomirana medicinska sestra:
tel.št.: 070 530 142
e-naslov: vedrana.ckz@zd-izola.si

SVETOVALNICA ZA DUŠEVNO ZDRAVJE

SPOPRIJEMANJE S STRESOM

Udeleženci spoznajo osnovne značilnosti doživljanja stresa, vzroke zanj ter načine njegovega obvladovanja. Pridobijo znanja in veščine, s katerimi si bodo lahko pomagali sami in izboljšali svoje počutje (tehnike sproščanja, tehnike preusmerjanja misli in čustev, načrtovanje odziva na stresne situacije, razvijanje čustvenega zavedanja ipd.). Štiri srečanja po 90 min in individualno svetovanje.

Delavnico vodi:
Ela Brecelj, univ. dipl. psihologinja;
tel.št.: 070 530 114
e-naslov: ela.ckz@zd-izola.si

Urška Bačar, mag. psihologije;
tel.št.: 070 530 114

PODPORA PRI SPOPRIJEMANJU Z DEPRESIJO

Delavnica je namenjena osebam z diagnozo depresije ali s prisotnimi simptomi depresije in njihovim svojcem. Udeleženci spoznajo osnovne značilnosti depresije, vzroke zanjo ter potek in načine zdravljenja ter pridobijo znanja in veščine, s katerimi si lahko pomagajo sami in izboljšajo svoje počutje. Z drugimi udeleženci v skupini si lahko izmenjajo izkušnje in se medsebojno podpirajo. Štiri srečanja po 90 min in individualno svetovanje.

Delavnico vodi:
Ela Brecelj, univ. dipl. psihologinja;
tel.št.: 070 530 114

Urška Bačar, mag. psihologije;
tel.št.: 070 530 114


PODPORA PRI SPOPRIJEMANJU S TESNOBO

Delavnica je namenjena osebam z diagnozo anksioznih motenj, tistim, ki jih (izrazita) tesnoba (anksioznost) ovira pri vsakodnevnem življenju in njihovim svojcem. Udeleženci spoznajo osnovne značilnosti anksioznosti, vzroke zanjo, potek in načine zdravljenja ter pridobijo znanja in veščine, s katerimi si lahko pomagajo sami in izboljšajo svoje počutje. Z drugimi udeleženci v skupini si lahko izmenjajo izkušnje in se medsebojno podpirajo. Štiri srečanja po 90 min in individualno svetovanje.

Delavnico vodi:
Ela Brecelj, univ. dipl. psihologinja;
tel.št.: 070 530 114

Urška Bačar, mag. psihologije;
tel.št.: 070 530 114


SVETOVALNICA ZA TVEGANA VEDENJA

SKUPINSKO IN INDIVIDUALNO SVETOVANJE ZA OPUŠČANJE KAJENJA

Udeleženci dobijo ključne informacije, strokovno podporo in pomoč pri opuščanju kajenja in vzdrževanju dosežene spremembe. Šest srečanj po 30 ali 90 min.

Delavnico vodi:
Ela Brecelj, univ. dipl. psihologinja;
tel.št.: 070 530 114

Urška Bačar, mag. psihologije;
tel.št.: 070 530 114

INDIVIDUALNO SVETOVANJE ZA OPUŠČANJE NEZDRAVIH PIVSKIH NAVAD

Osnovni namen projekta SOPA je zmanjšati čezmerno pitje pri odraslih prebivalcih Slovenije ter s tem preprečiti negativne posledice, ki jih tvegano in škodljivo pitje alkohola ima za posameznika ali pa za njegove svojce. 
Več o projektu SOPA si lahko preberete na uradni spletni strani https://www.sopa.si/

Udeleženec v obliki individualnega svetovanja pridobi strokovne informacije in podporo pri opuščanju tveganega ali škodljivega pitja alkohola. Poleg tega dobi tudi znanja in podporo za vzdrževanje manj tveganega pitja alkohola oziroma abstinence. Individualnega svetovanja se lahko udeleži vsak posameznik, ki presega meje manj tveganega pitja alkohola ali njegovi svojci. 

Temeljni del programa obsega pet srečanj, vzdrževalni del pa dve srečanji. 

Delavnico vodi: 
Taja Benčič Ribarič, mag. dietetike: 
tel.št.: 070 644 443

ResizedImage600328 grafikaclanek

Znotraj projekta SOPA se za odrasle izvaja tudi delavnica ZDRAVI ODNOSI

Cilj delavnice je opremiti udeležence z znanji in veščinami izbranih področij medosebnih odnosov, ki potekajo preko razlage in vaj za krepitev posameznih veščin te razprave. 
Na štirih skupinskih srečanjih bomo krepili: 
- učinkovito izražanje svojih potreb
- dobro počutje
- spretnosti reševanja problemov
- medosebne odnose

Izvajalec delavnice:
Urška Bačar, magistrica psihologije:
tel.št.: 070 530 114

zdravi odnosi1 768x313