Izklopi prednalaganje
Ob znakih prehlada ali drugega nalezljivega obolenja obvezno uporabite masko! **** In presenza di segni di raffreddore o di altre malattie infettive, è obbligatorio indossare la mascherina! *** Ob znakih prehlada ali drugega nalezljivega obolenja obvezno uporabite masko! **** In presenza di segni di raffreddore o di altre malattie infettive, è obbligatorio indossare la mascherina! ***

Predstavitev

Vzgoja za ustno zdravje otrok in mladostnikov

Cilj vzgoje za ustno zdravje je z dispanzersko metodo dela in preventivo ohraniti ali izboljšati ustno zdravje otrok in mladine. Vrtec in šola sta pomembnejši podporni okolji pri vzgoji za ustno zdravje.

Vzpostavljeno imamo izredno dobro sodelovanje z vodstvi srednjih šol, osnovnih šol in vrtcev ter z pedagoškimi sodelavci. 

Namen je informirati, poučiti in motivirati otroke in mladostnike, njihove starše ter pedagoške delavce k aktivni skrbi za zdravje zob in obzobnih tkiv.

Vsebine so oblikovane v skladu z zobozdravstveno doktrino upoštevajoč aktualno problematiko in otrokov razvoj.

V individualno zobozdravstveno obravnavo v kabinetu za ustno higieno so vključeni otroci s slabo ustno higieno, napoteni s strani zobozdravnika, ortodonta in medicinske sestre/izvajalke zobozdravstvene preventive po šolah.


KONTAKTNA OSEBA:
Marina Čok, medicinska sestra s specialnimi znanji
T: 05/66 35 005