Izklopi prednalaganje
Ob znakih prehlada ali drugega nalezljivega obolenja obvezno uporabite masko! **** In presenza di segni di raffreddore o di altre malattie infettive, è obbligatorio indossare la mascherina! *** Ob znakih prehlada ali drugega nalezljivega obolenja obvezno uporabite masko! **** In presenza di segni di raffreddore o di altre malattie infettive, è obbligatorio indossare la mascherina! ***

Predstavitev

Vzgoja za zdravje za otroke in mladostnike
Vzgoja za zdravje otrok in mladostnikov obsega vrsto različnih delavnic, ki se dotikajo ključnih tem zdravega načina življenja otrok in mladostnikov ter spodbujajo k bolj zdravim navadam. Dejavnosti potekajo v prostorih zdravstvenega doma, vzgojnoizobraževalnem zavodu in lokalni skupnosti.

Na delavnicah so predstavljene teme o zdravih navadah, osebni higieni, zdravem življenjskem slogu, preprečevanju poškodb, odvisnosti, odraščanju, medosebnih odnosih, samospoštovanju in stresu ter vzgoji za zdravo spolnost.

Z delavnicami motiviramo ter učimo otroke in mladostnike, da pridobijo veščine, s katerimi bodo lažje vzpostavili ustrezna vedenja za varovanje in krepitev zdravja. Samo z zdravim načinom življenja namreč lahko preprečimo nastanek kroničnih nalezljivih ter nenalezljivih bolezni.