Izklopi prednalaganje

Centro per la promozione della salute

Educazione alla salute per i bambini e gli adolescenti
Vzgoja za zdravje otrok in mladostnikov obsega vrsto različnih delavnic, ki se dotikajo ključnih tem zdravega načina življenja otrok in mladostnikov ter spodbujajo k bolj zdravim navadam. Delavnice se dotikajo zdravih navad, osebne higiene, zdravega načina življenja, preprečevanja poškodb, zasvojenosti, odraščanja, medosebnih odnosov, samopodoba in stres in vzgoja za zdravo spolnost.

Z delavnicami motiviramo ter učimo otroke in mladostnike, da pridobijo veščine, s katerimi bodo lažje vzpostavili ustrezna vedenja za varovanje in krepitev zdravja. Samo z zdravim načinom življenja namreč lahko preprečimo nastanek kroničnih nalezljivih ter nenalezljivih bolezni.