Izklopi prednalaganje

Chi siamo

Zdravstveni dom Izola
Casa della sanita Isola
Ulica oktobrske revolucije 11
Via Rivoluzione d’ottobre
11 6310 Izola

Davčna številka: 98216007
Matična številka: 5748569
Številka podračuna pri Upravi za
javna plačila: 01240 – 6030920740MODRI TELEFON: 080 12 85
e-mail: info@zd-izola.si
Faks 05/66 35 051
Tajništvo 05/66 35 050
Glavna medicinska sestra 05/66 35 052
Kadrovska služba 05/66 35 053
Računovodsvo 05/66 35 054
Vzdrževalec 05/66 35 002