Izklopi prednalaganje

O nas

Zdravstveni dom Izola
Casa della sanita Isola
Ulica Oktobrske revolucije 11
Via Rivoluzione d’ottobre 11
6310 Izola

Davčna številka: 98216007
Matična številka: 5748569
Številka podračuna pri Upravi za
javna plačila: 01240 – 6030920740MODRI TELEFON: 080 12 85
e-mail: info@zd-izola.si
Faks 05 66 35 051
Tajništvo 05 66 35 050
Pomočnik direktorja za zdravstveno nego 05 66 35 052
Kadrovska služba 05 66 35 053
Računovodsvo 05 66 35 054
Vzdrževalec 05 66 35 002