Izklopi prednalaganje

O nas

Izjava dostopnosti spletišča www.zd-izola.si


Zdravstveni dom Izola je spletišče www.zd-izola.si postavil s ciljem boljše informiranosti in dostopnosti do informacij, ki so pomembne za uporabnike storitev zdravstvenega doma. Uporabniško izkušnjo in dostopnost želimo omogočiti čim širšemu krogu uporabnikov, ne glede na specifičnost njihovih zmožnosti, znanj ali drugih lastnosti. 

Snovalci spletišča omogočamo dostopnost spletišča v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. 

Obiskovalcem spletišča www.zd-izola.si omogočamo: 
- Izbiro jezika (slovenščina, Italijanščina)
- Prilagoditev kontrasta
- Prilagoditev velikosti pisave, povečanje razmaka med znaki ali vrsticami in poravnave besedila
- Zaustavitev animacij
- Vklop prilagoditve za dislektike
- Povečavo kurzorja
- Opise ukazov

Spletna stran uporablja oblikovanje, ki se prilagaja velikosti uporabnikovega zaslona brez izgube vsebine. Poveča se lahko do 500%, zmanjša pa do 25% osnovne velikosti. 
Po spletni strani je možno brskati z uporabo tipkovnice. Do vseh vsebin spletnega mesta je možno dostopati tudi brez uporabe miške.

Zagotovljen je dostop z vsemi pogosto rabljenimi brskalniki.

Ocenjujemo, da spletišče še ni prilagojeno: 
- Slepim in slabovidnim, gluhim in uporabnikom z motnjami razumevanja
Prilagoditve naštetim skupinam bi bile za Zdravstveni dom Izola finančno in drugače nevzdržne, obenem pa nebi prinesle zaznavne koristi, saj je tako dostopnost lažje nadomestiti s telefonskim in osebnim kontaktom. Našteti uporabniki lahko torej do informacij dostopajo na druge načine.

Vse informacije, ki so dostopne na spletišču Zdravstvenega doma Izola, so na voljo tudi: 
- v Zdravstvenem Domu Izola, Ulica Oktobrske revolucije 11, 6310 Izola
- na elektronskem naslovu: info@zd-izola.si
- po telefonu: 080 12 85 in 05 66 35 050

Za klic v sili je na voljo številka: 112  

Izvršilni postopek

V primeru nezadovoljivih odgovorov na katero koli obvestilo ali zahtevo, poslano v skladu z 8. členom Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko oddate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo.

Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo
Davčna ulica 1
1000 Ljubljana

01 555 58 48
gp.irsid@gov.si


Izola, 04.07.2022
Zdravstveni dom Izola
direktor 
Evgenij Komljanec, dr. dent. med., spec.