Izklopi prednalaganje

Javne objave

POVABILO K ODDAJI PONUDBE – Opravljanje protetičnih storitev za 26. mesečno obdobje

Naročnik vse zainteresirane ponudnike vabi, da predložijo ponudbo v skladu z 97. členom Zakona o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS št. 91/2015 z dne, 30. 11. 2015 s spremembami) ter navodili za izdelavo ponudbe iz te razpisne dokumentacije.(priloge).

Dokumente javne objave najdete tukaj: