Izklopi prednalaganje
Ob znakih prehlada ali drugega nalezljivega obolenja obvezno uporabite masko! **** In presenza di segni di raffreddore o di altre malattie infettive, è obbligatorio indossare la mascherina! *** Ob znakih prehlada ali drugega nalezljivega obolenja obvezno uporabite masko! **** In presenza di segni di raffreddore o di altre malattie infettive, è obbligatorio indossare la mascherina! ***

Javne objave

Obvestilo o nameri - sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji vozil/a ter povabilo k oddaji ponudbe


Na podlagi drugega odstavka 78. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja Zdravstveni dom Izola, Ulica oktobrske revolucije 11, 6310 Izola namero za prodajo premičnega premoženja na podlagi neposredne pogodbe.

Celotno besedilo najdete na naslednji povezavi: 
210624 - Obvestilo o nameri - sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji vozila ter Povabilo k oddaji ponudbe.pdf