Izklopi prednalaganje

Javne objave


ZDRAVSTVENI DOM IZOLA
Ulica oktobrske revolucije 11
6310 IZOLA
Številka: JN05 / 2023
POVABILO K ODDAJI PONUDBE – Opravljanje protetičnih storitev za 24. mesečno obdobjeNaročnik vse zainteresirane ponudnike vabi, da predložijo ponudbo v skladu z 97. členom Zakona o javnem naročanju ZJN-3  - Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS in 28/23; v nadaljevanju ZJN-3) ter navodili za izdelavo ponudbe iz te razpisne dokumentacije.(priloge).