Izklopi prednalaganje
Ob znakih prehlada ali drugega nalezljivega obolenja obvezno uporabite masko! **** In presenza di segni di raffreddore o di altre malattie infettive, è obbligatorio indossare la mascherina! *** Ob znakih prehlada ali drugega nalezljivega obolenja obvezno uporabite masko! **** In presenza di segni di raffreddore o di altre malattie infettive, è obbligatorio indossare la mascherina! ***

Javne objave

Povabilo k oddaji ponudb za izvedbo storitev »Izobraževalnih modulov / tečajev« za potrebe projekta EMERGENCY EuroRegion, Program čezmejnega sodelovanja Interreg Slovenija- Hrvaška 2014-2020 za sledeče storitve / izobraževanja (po sklopih)


1. Temeljni postopki oživljanja z AED
2. Interpretacija EKG zapisa
3. Oskrba dihalne poti in umetna ventilacija
4. Tečaj dodatnih postopkov oskrbe poškodovanca v predbolnišničnem okolju (ITLS Advanced Provider Course)
5. Tečaj dodatnih postopkov oživljanja evropskega reanimacijskega sveta (Advanced life support ALS course ERC)


Podrobnosti: Povabilo-8-Izobrazevanja-5-sklopov.pdf