Izklopi prednalaganje
Ob znakih prehlada ali drugega nalezljivega obolenja obvezno uporabite masko! **** In presenza di segni di raffreddore o di altre malattie infettive, è obbligatorio indossare la mascherina! *** Ob znakih prehlada ali drugega nalezljivega obolenja obvezno uporabite masko! **** In presenza di segni di raffreddore o di altre malattie infettive, è obbligatorio indossare la mascherina! ***

Javne objave

Povabilo k oddaji ponudb za nabavo opreme za potrebe projekta EMERGENCY EuroRegion, Program čezmejnega sodelovanja Interreg Slovenija- Hrvaška 2014-2020 za sledečo opremo v dveh sklopih:
Sklop 1. Oprema za imobilizacijo in transport poškodovanega
Sklop 2. Prenosna oprema za aplikacijo kisika

Rok za oddajo ponudb 31. 12. 2019.

Povezava na povabilo z navodilom in pogoji: