Izklopi prednalaganje

Javne objave

Povabilo k oddaji ponudb za nabavo opreme za potrebe projekta EMERGENCY EuroRegion, Program čezmejnega sodelovanja Interreg Slovenija- Hrvaška 2014-2020 za sledečo opremo v dveh sklopih:
Sklop 1. Oprema za imobilizacijo in transport poškodovanega
Sklop 2. Prenosna oprema za aplikacijo kisika

Rok za oddajo ponudb 31. 12. 2019.

Povezava na povabilo z navodilom in pogoji: