Izklopi prednalaganje

Javne objave

Povabilo k oddaji ponudb za nabavo opreme za potrebe projekta EMERGENCY EuroRegion, Program čezmejnega sodelovanja Interreg Slovenija- Hrvaška 2014-2020 za sledečo opremo:
1. Transportni ventilator

Rok za oddajo ponudb 17. 11. 2020.

Povezava na povabilo z navodilom in pogoji: