Izklopi prednalaganje

Javne objave

Skladno z določili 21. člena Zakona o javnem naročanju - ZJN-3 - (Uradni list RS, št. 91/15 z dne 30.11.2015 s premembami in dopolnitvami) naročnik Zdravstveni dom Izola objavlja RD s ciljem pridobitve najugodnejših ponudnikov za izvajanje sanitetnih prevozov in nenujnih reševalnih prevozov s spremljevalcem.  


Rok za oddajo ponudb torek 17. 09. 2019 ob 10:00. 


Na spodnjih povezavah. 

- Razpisna dokumentacija 

- Pogodba o obdelovanju os. podatkov s prilogo, ki jo bo izbrani ponudnik moral podpisati ob popisu krovne pogodbe