Izklopi prednalaganje
Ob znakih prehlada ali drugega nalezljivega obolenja obvezno uporabite masko! **** In presenza di segni di raffreddore o di altre malattie infettive, è obbligatorio indossare la mascherina! *** Ob znakih prehlada ali drugega nalezljivega obolenja obvezno uporabite masko! **** In presenza di segni di raffreddore o di altre malattie infettive, è obbligatorio indossare la mascherina! ***

Javne objave

SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Predmet javnega naročila: Opravljanje nenujnih reševalnih prevozov za obdobje treh let

Naročnik je v skladu s 67. členom ZJN-3 spremenil del razpisne dokumentacije, in sicer obrazca Predračun št. 1 in Predračun št. 2 (prvotno objavljena obrazca Predračun št. 1 Predračun št. 2 sta brezpredmetna, nična). 


POVABILO K ODDAJI PUNDBE 


Predmet javnega naročila:  OPRAVLJANJE NENUJNIH REŠEVALNIH PREVOZOV ZA OBDOBJE TREH LET 

Skladno z določili 21. člena Zakona o javnem naročanju - ZJN-3 - (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21 in 10/22) naročnik Zdravstveni dom Izola, objavlja razpisno dokumentacijo, s ciljem pridobitve najugodnejših ponudnikov za predmet javnega naročila: Opravljanje nenujnih reševalnih prevozov za obdobje treh let.

Rok za oddajo ponudb:  08. 09. 2022 do 10:00


            ZDRAVSTVENI DOM IZOLA
                         direktor
Evgenij Komljanec, dr. dent. .med ., spec.