Izklopi prednalaganje

Javne objave

Povabilo k oddaji ponudb za izvedbo storitev »Izobraževalnih modulov / tečajev« za potrebe projekta EMERGENCY EuroRegion, Program čezmejnega sodelovanja Interreg Slovenija- Hrvaška 2014-2020 za sledeče storitve / izobraževanja (po sklopih)

1. Temeljni postopki oživljanja z AED

2. Interpretacija EKG zapisa

3. Oskrba dihalne poti in umetna ventilacija

4. Tečaj dodatnih postopkov oskrbe poškodovanca v predbolnišničnem okolju (ITLS Advanced Provider Course)

5. Tečaj dodatnih postopkov oživljanja evropskega reanimacijskega sveta (Advanced life support ALS course ERC)


Povabilo-4-Izobrazevanja-5-sklopov.pdf