Izklopi prednalaganje

Novice

Spoštovani občani in občanke,

Pri nas se lahko naročite na brezplačno testiranje na Sars Cov-2 s hitrimi antigenskimi testi ali na samoplačniško testiranje s hitrimi antigenskimi testi.
Brezplačno testiranje velja za prebivalce ali zaposlene v občini Izola.
Samoplačniško testiranje je namenjeno vsem, ki ne prebivajo v Sloveniji in nimajo veljavnega zdravstvenega zavarovanja.
Testiranje (odvzem brisov) zaradi prostorskih in kadrovskih omejitev poteka ob 10.00 uri, vsak delovni dan. Na testiranje se je potrebno naročiti.

NAROČANJE:
- po elektronski pošti covid@zd-izola.si
- po telefonu med 10.00 in 12.00 na telefonski številki 040 224 016

Ob naročilu potrebujemo naslednje podatke (prosimo, pripravite si jih pred klicem):
- Priimek in Ime
- 9 mestna številka zdravstvenega zavarovanja
- Telefonska številka (GSM)

V primeru samoplačniškega testa je cena testiranja je 20 EUR. Plačilo v gotovini ni možno, plačilo se opravi na:
IBAN: SI5601 2406030920740
Koda namena: OTHR
Namen plačila: COVID HAGT – Priimek in Ime
BIC banke: BSLJSI2X
Referenca: SI 99
Prejemnik: ZD Izola, ulica oktobrske revolucije 11, 6310 Izola

ODVZEM BRISA:

Prosimo vas, bodite točni. Ob uri, ki jo dobrite pri naročilu za testiranje, se zglasite pred vhodom v zdravstveni dom. Desno od glavnega vhoda boste pri naših sodelavcih prejeli številko, ki jo boste izročili ob opravljenem brisu.
Želimo si, da delo poteka hitro in tekoče, zato vas prosimo, da pripravite osebni dokument s fotografijo (osebna, vozniško dovoljenje), samoplačniki pa tudi dokazilo o plačilu.

IZID TESTIRANJA:
Po opravljenem brisu vaša prisotnost ni več potrebna, zato vas prosimo, da ne ostajate.
V primeru pozitivnega izida testa, vas bomo najkasneje v roku 30 minut poklicali in vam dali navodila kako ravnati naprej.
V primeru negativnega izida testiranja boste na GSM prejeli sporočilo najkasneje do 14. ure.

PRAVNE OSEBE (PODJETJA):
Podjetja pošljite naročila in seznam delavcev na e-naslov covid@zd-izola.si

Če gre za samoplačniška testiranja, je plačilo potrebno opraviti pred odvzemom brisa in sicer z nakazilom na naš poslovni račun.


Dodatne informacije:
V ZD Izola Izvajamo splošni presejalni program in posebni presejalni program.
(1) Splošni presejalni program obsega množične mikrobiološke preiskave na virus SARS-CoV-2 (v nadaljnjem besedilu: SARS-CoV-2) oseb s stalnim ali začasnim prebivališčem na območju Republike Slovenije in oseb, ki delajo pri delodajalcu s sedežem v Republiki Sloveniji.
(2) Posebni presejalni programi (v nadaljnjem besedilu: posebni programi) obsegajo mikrobiološke preiskave:
• oseb, ki opravljajo zdravstveno dejavnost,
• oseb, ki opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževanja, vključno z visokošolsko dejavnostjo,
• oseb, ki izvajajo socialno varstvene storitve in programe, pri katerih zaradi dela z uporabniki teh storitev in programov obstaja neposredna nevarnost za širjenje nalezljive bolezni COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: COVID-19),
• drugih oseb, ki lahko povzročijo širjenje COVID-19 s svojim delom ali ravnanjem v okolju, kjer obstaja neposredna nevarnost za širjenje (npr. uporabniki zdravstvenih storitev, bivanje, delo ali obiskovanje socialno varstvenih zavodov, zavodov za prestajanje kazni zapora, prevzgojnih domov, centrov za tujce, varnih hiš, azilnih domov, integracijskih hiš, študentskih domov, kriznih centrov za otroke, udeležba na športnih tekmovanjih, udeležba pri določenih športnih aktivnostih) (v nadaljnjem besedilu: tvegano okolje),
• potnikov v mednarodnem prometu, kadar obstaja neposredna nevarnost za širjenje COVID-19.

Osebe, ki nimajo urejenega zdravstvenega zavarovanja so samoplačniki!