Izklopi prednalaganje

Novice

Projekt EMERGENCY EuroRegion
Datum: 1.julij 2019

V petek, 28. junija 2019 se je v organizaciji Splošne bolnišnice Izola v sklopu čezmejnega projekta EMERGENCY EuroRegion, sofinanciranega iz Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020, odvila slavnostna otvoritev Heliporta Splošne bolnišnice Izola. »Gre za pomembno pridobitev, ne le za izolsko bolnišnico, temveč za Obalno-kraško regijo in čezmejno območje treh držav«, je v otvoritvenem nagovoru poudaril direktor Splošne bolnišnice Izola, mag. Radivoj Nardin.

Heliport, zgrajen in opremljen po najsodobnejših standardih, bo omogočal prevoz ogroženih bolnikov 24 ur dnevno, torej tudi ponoči. Nova pridobitev je vredna okoli pol milijona evrov, od katerih je 150.000 EUR prispeval čezmejni projekt EMERGENCY EuroRegion. »Sam projekt je poleg zagotovitve finančnih sredstev vzpodbudil tudi pričetek gradnje težko pričakovanega heliporta jeseni 2018«, je povedala vodja projekta, dr. Katja Štrancar Fatur. Po oceni strokovnega direktorja Splošne bolnišnice Izola, g. Dušana Deisingerja, dr. med. bo izolski heliport v bodoče omogočil hitrejšo zdravstveno oskrbo okoli 80-im življenjsko ogroženim bolnikom na leto. 

Splošna bolnišnica Izola s svojo lego na stičišču treh držav, Slovenije, Hrvaške in Italije je osrednja zdravstvena ustanova za nudenje storitev urgentne medicinske službe, tako za prebivalce Slovenske Istre kakor tudi za številne obiskovalce te regije in obmejnih področij. »V okviru čezmejnega projekta EMERGENCY EuroRegion dodatno krepimo sodelovanje in povezovanje pri zagotavljanju urgentne medicinske pomoči na območju slovenske in hrvaške Istre. Skupaj s projektnimi partnerji bomo tako omogočili sodobno, hitro in kakovostno obravnavo urgentnih stanj za prebivalce teh dveh območij kakor tudi za obiskovalce in turiste, ki na teh dveh območjih potrebujejo urgentno obravnavo«, je v kratki predstavitvi projektnih ciljev in aktivnosti izpostavila vodja projekta, dr. Katja Štrancar Fatur. Pomen projekta za dobro čezmejno sodelovanje je v svoji predstavitvi poudarila tudi ga. Gordana Antić, dr. med., spec. urg. med., namestnica direktorja Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije, ki nastopa v vlogi projektnega partnerja. Potek načrtovanja, gradnje ter same tehnične značilnosti Heliporta Splošne bolnišnice Izola je povabljenim predstavil prim. Jani Denič, dr. med., spec. iz Splošne bolnišnice Izola.

Otvoritvi Heliporta Splošne bolnišnice Izola je prisostvovalo okoli 120 udeležencev in udeleženk, med katerimi so bili tudi vidni gostje: minister za zdravje Republike Slovenije, g. Aleš Šabeder, državni sekretar na Ministrstvu za zdravje Republike Hrvaške, prim. dr. Željko Plazonić, podpredsednik Državnega zbora Republike Slovenije, g. Branko Simonovič, poslanec Državnega zbora Republike Slovenije, g. Felice Žiža, podžupanja Istarske županije, ga. Giuseppina Rajko, župan Občine Izola, Danilo Markočič, župan občine Ankaran, Gregor Strmčnik, podžupanja mestne občine Koper, Jasna Softić, direktorji oziroma namestniki direktorjev projektnih partnerjev: direktorica Opće bolčnice Pula, doc. dr. sc. Irena Hrstić, pomočnica direktorja Zdravstvenega doma Izola, ga. Maja Praček ter skrbnica projekta EMERGENCY EuroRegion iz Skupnega sekretariata Programa sodelovanja INTERREG V-A Slovenija – Hrvaška, ga. Barbara Krašovec.
Slovesni javni dogodek je prijetno povezovala gospa Nataša Benčič, Pihalni orkester Izola je dogodku dodal pridih svečanosti, otvoritev heliporta je celostno zaokrožil pristanek ter odlet helikopterja Slovenske vojske, udeleženci pa so pozdravili novo pridobitev za Splošno bolnišnico Izola in za celotno regijo.

2 SLIKA HELIODROM IZOLA 28 06 2019
Fotografija: Otvoritev heliporta