Izklopi prednalaganje
Ob znakih prehlada ali drugega nalezljivega obolenja obvezno uporabite masko! **** In presenza di segni di raffreddore o di altre malattie infettive, è obbligatorio indossare la mascherina! *** Ob znakih prehlada ali drugega nalezljivega obolenja obvezno uporabite masko! **** In presenza di segni di raffreddore o di altre malattie infettive, è obbligatorio indossare la mascherina! ***

Novice

Na podlagi Odredbe o začasnih ukrepih na področju organizacije zdravstvene dejavnosti zaradi zagotavljanja neodložljive zdravstvene obravnave pacientov (Uradni list RS, št. 142/20) se izvajanje preventivnih zdravstvenih storitev, ki jih med drugimi izvajajo tudi centri za krepitev zdravja, prekine.

Obveščamo vas, da do nadaljnjega odpovedujemo vse dejavnosti Centra za krepitev zdravja Izola (delavnice, pogovorne ure, zdravstveno vzgojo otrok in mladostnikov, delo v lokalni skupnosti). Z aktivnostmi bomo nadaljevali takoj, ko bo mogoče, in vas bomo o tem pravočasno obvestili.

Hvala za razumevanje in ostanite zdravi!

Center za krepitev zdravja ZD Izola

--

Sulla base delle Misure provvisorie nel campo dell`organizzazione delle attivita sanitarie per garantire le cure mediche urgenti ai pazienti (Uradni list RS, št. 142/20) si interrompono tutti i servizi sanitari preventivi, tra cui le attivita dei centri per la promozione della salute.

Vi informiamo che stiamo anullando tutte le attivita dell Centro per la promozione della salute fino al prossimo avviso (workshop, ored di conversazione, educazione sanitaria di bambini e adolescenti, lavoro nella comunita locale). Continueremo con le nostre attivita il prima possibile, e vi informeremo tepestivamente. 

Grazie per la vostra compresione e rimanete sani.

Centro per la promozione della salute CS Isola