Izklopi prednalaganje
Ob znakih prehlada ali drugega nalezljivega obolenja obvezno uporabite masko! **** In presenza di segni di raffreddore o di altre malattie infettive, è obbligatorio indossare la mascherina! *** Ob znakih prehlada ali drugega nalezljivega obolenja obvezno uporabite masko! **** In presenza di segni di raffreddore o di altre malattie infettive, è obbligatorio indossare la mascherina! ***

Novice

Opravljanje službe v času stavke
Zdravniki in zobozdravniki ZD Izola stavkamo za ohranitev in ureditev zdravstvenega sistema v katerem bomo zadovoljni tako zaposleni, kot tudi uporabniki le-tega. 

Pri delu zagotavljamo minimum delovnega procesa. Vsi zdravniki delamo na svojih deloviščih, dosegljivi smo preko telefona in osebno. 
Elektronska pošta je namenjena naročanju na pregled, sicer vam svetujemo da se oglasite po telefonu ali osebno. 

Zahvaljujemo se vam za razumevanje in vašo podporo!
Zdravniki in zobozdravniki ZD Izola 

Opravljanje službe v času stavke

 
Konkretnejšo opredelitev zakonsko zahtevanega minimum delovnega procesa in 7. člena ZStk opredeljuje področna zakonodaja.

Za zdravstvene delavce Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ in 196/21 – ZDOsk) v drugem odstavku 52. člena določa, da morajo v času stavke zagotavljati bolnikom nujno medicinsko pomoč, nego in oskrbo.

Zdravnik je glede na določbo 46. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18, 66/19 in 199/21) v času stavke dolžan izvajati tiste zdravniške storitve iz drugega odstavka 4. člena zakona, katerih opustitev bi v kratkem času vodila v nepopravljivo hudo okvaro zdravja ali v smrt. To so zlasti:
− zdravljenje vročinskih stanj in infekcij;
− zdravljenje poškodb in zastrupitev;
− zdravljenje kroničnih bolezni, če bi njegova opustitev neposredno in v krajšem času
povzročila poslabšanje zdravstvenega stanja, invalidnost, druge trajne okvare zdravja ali
smrt;
− druge storitve nujne zdravniške pomoči;
− opravljanje prvih pregledov brez čakalne dobe najmanj v obsegu, ki potrjuje ali izključuje
stanja v prejšnjih alinejah (triažni pregledi);
− predpisovanje zdravil in medicinskih pripomočkov za zdravljenje stanj iz prejšnjih alinej.
 
Poleg tega je zdravnik v času stavke dolžan opravljati še naslednje storitve:
− vse zdravstvene storitve za otroke do 18. leta starosti, ter bolnike starejše od 65 let;
− vse zdravstvene storitve v zvezi z nosečnostjo