Izklopi prednalaganje

Novice

Spoštovani občani in občanke,

Sporočamo vam, da se je od 4. 1. 2021 možno naročiti na brezplačno testiranje na Sars Cov-2 s hitrimi antigenskimi testi ter na samoplačniško testiranje s hitrimi antigenskimi testi, za prebivalce ali zaposlene v  občini Izola. Zaradi prostorskih in kadrovskih omejitev bo testiranje potekalo od 10.00 ure dalje, ob delavnikih. V želji po zagotavljanju organizacije dostopa brez gneče, se je na testiranje potrebno predhodno naročiti na tel. številko 040 224 016 med 10.00 in 12.00.

Ob naročilu potrebujemo naslednje podatke:

Ime in priimek
Datum rojstva
Naslov prebivališča
Telefonska številka
   

Cena samoplačniškega testiranja je 20 EUR. Potrdilo o izvidu opravljenega brisa prejmete po 14.00 uri, na vhodu zdravstvenega doma. S seboj prinesite potrdilo o izvršenem plačilu, katerega pustite osebju na vratih!

PRAVNE OSEBE (PODJETJA): Podjetje naj predhodno pošljejo naročilo in seznam delavcev na e-naslov info@zd-izola.si

Plačilo je potrebno opraviti pred odvzemom brisa in sicer z nakazilom na naš poslovni račun:

Namen plačila: Ime in Priimek - COVID
Koda namena: OTHR
IBAN: SI5601 2406030920740
BIC banke: BSLJ2X
Referenca: SI 99
Prejemnik: ZD Izola, ulica oktobrske revolucije 11, 6310 Izola
 

Dodatne informacije:

V ZD Izola Izvajamo splošni presejalni program in posebni presejalni program.

(1) Splošni presejalni program obsega množične mikrobiološke preiskave na virus SARS-CoV-2 (v nadaljnjem besedilu: SARS-CoV-2) oseb s stalnim ali začasnim prebivališčem na območju Republike Slovenije in oseb, ki delajo pri delodajalcu s sedežem v Republiki Sloveniji.

(2) Posebni presejalni programi (v nadaljnjem besedilu: posebni programi) obsegajo mikrobiološke preiskave:

  • oseb, ki opravljajo zdravstveno dejavnost,
  • oseb, ki opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževanja, vključno z visokošolsko dejavnostjo,
  • oseb, ki izvajajo socialno varstvene storitve in programe, pri katerih zaradi dela z uporabniki teh storitev in programov obstaja neposredna nevarnost za širjenje nalezljive bolezni COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: COVID-19),
  • drugih oseb, ki lahko povzročijo širjenje COVID-19 s svojim delom ali ravnanjem v okolju, kjer obstaja neposredna nevarnost za širjenje (npr. uporabniki zdravstvenih storitev, bivanje, delo ali obiskovanje socialno varstvenih zavodov, zavodov za prestajanje kazni zapora, prevzgojnih domov, centrov za tujce, varnih hiš, azilnih domov, integracijskih hiš, študentskih domov, kriznih centrov za otroke, udeležba na športnih tekmovanjih, udeležba pri določenih športnih aktivnostih) (v nadaljnjem besedilu: tvegano okolje),
  • potnikov v mednarodnem prometu, kadar obstaja neposredna nevarnost za širjenje COVID-19.

Osebe, ki nimajo urejenega zdravstvenega zavarovanja so samoplačniki!