Izklopi prednalaganje

Novice

PRIPRAVA NA POROD IN STARŠEVSTVO   	         	  PREPARAZIONE ALLA NASCITA

Dragi bodoči starši!
Obveščamo vas, da šola za starše v decembru zaradi preskromnega števila prijav odpade. 
Naslednji termin šole bo v mesecu januarju. 
Vabimo vas, da se čimprej prijavite. 
Informacije na tel. št. 070 682 788 ali na e-mail: marina.cok@zd-izola.


Cari futuri genitori!
Vi informiamo che la scuola per genitori verrà annullata nel mese di dicembre a causa del modesto numero di domande.
La prossima data della scuola sarà a gennaio.
Ti invitiamo ad iscriverti il prima possibile.

Informazioni su tel. no. 070 682 788 o e-mail: marina.cok@zd-izola.