Izklopi prednalaganje

Novice

Nov program farmacevtskega svetovanja od junija 2018 dalje tudi v ZD IZOLA
V okviru Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2018 je za OE Koper opredeljena uvedba novega programa farmacevtskega svetovanja. Zdravstveni dom Izola je kot prvi na obali s 1.6.2018 vzpostavil ambulanto farmacevta svetovalca. Ambulanta bo potekala ob četrtkih v popoldanskem času in jo bo izvajala farmacevtka, dr. Katja Štrancar Fatur, mag.farm.,v prostorih dispanzerja medicine dela, prometa in športa. Vsak prvi četrtek v mesecu, pa bo ambulanta namenjena stanovalcem doma upokojencev Izola.

Namen vzpostavitve ambulante je boljše obvladovanje neželenih učinkov, medsebojnega delovanja zdravil in zlasti polifarmakoterapije. Ambulanta je namenjena predvsem kroničnim bolnikom, ki jemljejo več zdravil hkrati. Program je namenjen tako pacientom zdravnikov ZD Izola, kakor tudi pacientom zdravnikov koncesionarjev.

Farmacevt svetovalec je po izobrazbi specialist klinične ali lekarniške farmacije s pridobljenimi kompetencami in nastopa kot sodelavec izbranega osebnega zdravnika. V okviru programa farmacevtski svetovalec so organizirane tudi skupine kakovostnega predpisovanja zdravil, ki jih sestavlja od 6 do 15 zdravnikov zdravstvenega doma Izola in farmacevtski svetovalec. Skupina se sestane vsako četrtletje in razpravlja o razpisanih temah v povezavi z zdravili. Hkrati je to priložnost za prikaz primerov medsebojnih interakcij zdravil oziroma neželenih učinkov in izmenjavo izkušenj v zvezi z zdravili.