Izklopi prednalaganje

Novice

Ukrepanje ob množični nesreči na čezmejnem območju« z akronimom »MAX AID
Množična nesreča je dogodek, zaradi katerega potrebe prizadetih ljudi, zlasti poškodovanih in
obolelih, v času nesreče presežejo meje razpoložljivih zmogljivosti. Ob množični nesreči lahko
hitro zmanjka resursov, bodisi na kraju nesrečnega dogodka (npr. usposobljenega osebja,
reševalnih, drugih vozil) bodisi prostih bolnišničnih kapacitet. Navedeno pomanjkanje lahko
pride na čezmejnem območju hrvaške in slovenske Istre še bolj do izraza v času turistične
sezone, ko v regiji za krajši čas v povprečju biva ca. 600.000 ljudi več kot izven turistične
sezone in so reševalci ter bolnišnice že iz naslova navedene povečane gostote ljudi podvrženi
povečanemu obsegu dela. 

Dogodki v zadnjih letih so nam pokazali, da je bilo na predmetnem
čezmejnem območju največ množičnih nesreč v cestnem prometu. To si razlagamo z
dejstvom, da se v času večmesečne turistične sezone močno poveča intenziteta prometa, ki
sama po sebi močno povečuje verjetnost množičnih nesreč.

Med reševalnimi službami Obalno-kraške regije in Istrske županije ni dogovora o medsebojni
pomoči ob množični nesreči; tudi obe splošni bolnišnici v čezmejni regiji nista dogovorjeni z
njimi glede hospitalnega sprejema bolnikov.

Glavni cilj projekta MAX AID je vzpostavitev trajnega sodelovanja ključnih institucij za
zagotovitev skupnega ukrepanja ob množični nesreči na čezmejnem območju. Projektni
in pridruženi partnerji smo se povezali, ker lahko nastane skupni problem in nobeden od
partnerjev ga ne more rešiti sam. Pod vodstvom Splošne bolnišnice Izola smo pripravili projekt
»Ukrepanje ob množični nesreči na čezmejnem območju« z omenjenim akronimom MAX
AID. Za sofinanciranje je bil projektni predlog odobren v okviru 4. roka Javnega razpisa
Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020.

Projektni in pridruženi partnerji so Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije,
Zdravstveni domovi Izola, Koper in Piran, Splošna bolnišnica Izola in Opća bolnica Pula ter
Gasilska brigada Koper in Javna vatrogasna postrojba Umag. Kot pridružena partnerja sta
vključena tudi Zdravstveni dom Ilirska Bistrica in Klinički bolnički centar Rijeka s ciljem, da bi
pridobljene izkušnje v obliki novega projekta prenesli na čezmejno območje Primorskonotranjske
regije in Primorsko-goranske županije.

Enoletni projekt je s projektnimi aktivnostmi pričel 1. julija 2022. Celokupni, maksimalno
upravičen budget projekta MAX AID znaša 441.337,05 EUR, od tega 85% sofinancira Evropski
sklad za regionalni razvoj, 15% predstavljajo lastna sredstva partnerskih inštitucij.

Za dosego cilja projekta namerava projektno partnerstvo:
- pripraviti »Protokol ukrepanja partnerske mreže ob množični nesreči na čezmejnem
območju« in izvesti skupno simulacijsko vajo masovne nesreče. Šlo bo za prvo
skupno vajo na obmejnem območju po letu 1991. Projekt bo izpolnil tudi potrebne
predpogoje za izvedbo omenjene demonstracijske aktivnosti protokola (to je, nabava
vozila s prikolico, zabojnika in ultrazvočnega aparata za orientacijski pregled
poškodovancev);
- omogočiti zaposlenim kvalitetna, večinoma mednarodno certificirana usposabljanja za
pridobitev znanj ter spretnosti, ki so potrebna za ukrepanje ob množični nesreči.

V sredo, 6.7.2022 smo izvedli uvodni tako imenovani »KICK-OFF« sestanek projektnega
partnerstva, na katerem so bile med drugim predstavljene načrtovane aktivnosti ter dosežki
projekta, vključujoč časovnico izvedbe. Udeležili smo se ga predstavniki vseh partnerskih
institucij.

Pripravila: dr. Katja Štrancar Fatur, Splošna bolnišnica Izola

Čezmejni projekt MAX AID foto uvodnega sestanka 6