Izklopi prednalaganje
Ob znakih prehlada ali drugega nalezljivega obolenja obvezno uporabite masko! **** In presenza di segni di raffreddore o di altre malattie infettive, è obbligatorio indossare la mascherina! *** Ob znakih prehlada ali drugega nalezljivega obolenja obvezno uporabite masko! **** In presenza di segni di raffreddore o di altre malattie infettive, è obbligatorio indossare la mascherina! ***

Novice

Uporaba mask v Zdravstvenem domu!
OBVESTILO O PRIPOROČILIH TER NAVODILU ZA UPORABO ZAŠČITNIH MASK V ZD IZOLA
Skladno s pozivom MZ o organizacija dela pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti na primarni zdravstveni ravni (166-22/2022/59) iz dne 31. 03. 2023 ter ob upoštevanju dokumenta "Predlogi in usmeritve za srednje in dolgoročno vzdržno pripravljenost in odzivanje na okužbe z virusom SARS-CoV-2 v Sloveniji" (februar 2023) se objavi:

NAVODILO O UPORABI ZAŠČITNIH MASK ZA
ZDRAVSTVENI DOM IZOLA


Splošna uporaba mask v zavodu ni več obvezna, vsem obiskovalcem in zaposlenim se priporoča:
- Stalno prezračevanje prostorov.
- Uporaba mask v vseh prostorih, kjer ni možno zagotoviti ustrezne razdalje med prisotnimi (čakalnice, ambulante, skupni prostori, pisarne ...), predvsem ob stiku z ogroženimi skupinami. 
- Uporaba mask ob osebnem stiku med pacienti in zdravstvenimi delavci, torej ob pregledih, medicinsko tehničnih postopkih in terapijah, pomoči pri gibanju, prevozu, prenosih in drugih oblikah neposrednega stika. Našteto velja ne glede na to ali delo poteka v prostorih zavoda, njegovih enot ali ob terenskem delu.
- Testiranje s HAGT v primeru prehladnih  obolenj pri zaposlenih pred prihodom v službo.

Uporaba mask ne glede na priporočila do spremembe tega navodila ostaja obvezna za vse, ki vstopajo v Zdravstveni dom in:
- imajo znake respiratornih obolenj (kot npr.: nahod, kihanje, kašelj, bolečine v grlu, povišana telesna temperatura, ...).
Navodilo ne ureja postopkov in posegov pri katerih je potreba ustrezna uporaba osebne varovalne opreme skladno s smernicami. Osebje ZD Izola lahko od obiskovalcev zahteva uporabo maske, če oceni, da je to potrebno. 

Evgenij Komljanec, dr. dent. med., spec
          direktor

Izola 30. maj. 2023