Izklopi prednalaganje
Ob znakih prehlada ali drugega nalezljivega obolenja obvezno uporabite masko! **** In presenza di segni di raffreddore o di altre malattie infettive, è obbligatorio indossare la mascherina! *** Ob znakih prehlada ali drugega nalezljivega obolenja obvezno uporabite masko! **** In presenza di segni di raffreddore o di altre malattie infettive, è obbligatorio indossare la mascherina! ***

Novice

UPORABA ZAŠČITNIH MASK  V ZD IZOLA

Skladno s pozivom MZ o organizacija dela pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti na primarni zdravstveni ravni (166-22/2022/59) iz dne 31. 03. 2023 ter ob upoštevanju dokumenta "Predlogi in usmeritve za srednje- in dolgoročno vzdržno pripravljenost in odzivanje na okužbe z virusom SARS-CoV-2 v Sloveniji" (februar 2023) vas seznanjamo z navodilom

 

UPORABA ZAŠČITNIH MASK

V ZD IZOLA

 

Splošna uporaba mask v zavodu ni več obvezna, vsem obiskovalcem in zaposlenim pa priporočamo:

-       Testiranje s HAGT v primeru prehladnih  obolenj pri zaposlenih pred prihodom v službo.

-       Uporabo mask v vseh prostorih kjer ni možno zagotoviti ustrezne razdalje med prisotnimi (čakalnice, ambulante, skupni prostori, pisarne ...)

-       Uporabo mask ob stiku z ogroženimi skupinam v zaprtih prostorih tudi, če je ustrezno razdaljo možno zagotoviti.

-       Zaposlenim ob izvajanju delovnih aktivnosti in postopkov naštetih spodaj, ki zahtevajo obvezno uporabo zaščitnih mask priporočamo uporabo FFP2 maske. 

-       Stalno prezračevanje prostorov.

 

Uporaba mask ne glede na priporočila do spremembe tega navodila ostaja obvezna za vse, ki vstopajo v Zdravstveni dom in:

-          imajo znake respiratornih obolenj (kot npr., nahod, kihanje, kašelj, povišana telesna temperatura, ...).

-          za zaposlene ob osebnem stiku med pacienti in zdravstvenimi delavci, torej ob pregledih, medicinsko tehničnih postopkih in terapijah, pomoči pri gibanju, prevozu, prenosi in drugih oblikah neposrednega stika. Navedeno velja ne glede na to ali delo poteka na terenu ali v zavodu.

Navodilo ne ureja postopkov in posegov pri katerih je potrebna ustrezna uporaba osebne varovalne opreme skladno s smernicami. Osebje ZD Izola lahko od obiskovalcev zahteva uporabo maske, če oceni, da je to potrebno.