Izklopi prednalaganje
Ob znakih prehlada ali drugega nalezljivega obolenja obvezno uporabite masko! **** In presenza di segni di raffreddore o di altre malattie infettive, è obbligatorio indossare la mascherina! *** Ob znakih prehlada ali drugega nalezljivega obolenja obvezno uporabite masko! **** In presenza di segni di raffreddore o di altre malattie infettive, è obbligatorio indossare la mascherina! ***

Osnovni podatki ZDI

Zaposleni Zdravstvenega doma se zavedamo, da so pacienti naša prva skrb. Izvajamo storitve, o katerih se dogovarjamo z Zavodom za zdravstveno zavarovanje. Poleg osnovnih nalog izvajanja zdravstvenih storitev se lotevamo še drugih nalog. Skrbimo za stalno strokovno izobraževanje in nove doktrine sproti uvajamo v prakso ...


Zdravstveni dom - javni zavod

Občina Izola je leta 1991, z odlokom, ustanovila Zdravstveni dom kot javni zavod. Z odlokom o ustanovitvi št. 501 - 4/96 z dne 27. 10. 1997, ki ga je izdala županja Občine Izola, je bil odlok iz leta 1991 usklajen z veljavno zakonodajo na področju zdravstvene dejavnosti. Zdravstveni dom je pravna oseba. Ustanovitelj Zdravstvenega doma je Občina Izola, ustanoviteljske pravice in obveznosti pa izvršujeta občinski svet in župan(ja).

Zdravstvene dejavnosti

Javni zavod Zdravstveni dom Izola je ustanovljen z namenom opravljanja osnovne in specialistične zdravstvene dejavnosti skladno s sprejeto mrežo javne zdravstvene službe na primarni ravni na območju občine Izola, in sicer:

  • osnovno zdravstveno dejavnost,
  • specialistično ambulantno dejavnost,
  • druge zdravstvene storitve in storitve v zvezi z opravljanjem zdravstvene dejavnosti.

 

Projekti Zdravstvenega doma

  • Preprečevanje bolezni gibal od otroštva naprej
  • Izvajanje preventivnih programov Centra za preventive in zdravljenje odvisnosti
  • Turistična ambulanta