Izklopi prednalaganje

Ostale informacije

RAZISKAVA MNENJA PACIENTOV (UGOTAVLJANJE KAKOVOSTI POSLOVANJA Z UPORABNIKI V JAVNEM ZDRAVSTVU)

Ministrstvo za zdravje je 23. avgusta 2019 sprejelo Metodologijo za ugotavljanje kakovosti poslovanja z uporabniki v javnem zdravstvu v skladu s 14. členom Uredbe o poslovanju z uporabniki v javnem zdravstvu. Metodologijo moramo izvajalci zdravstvenih dejavnosti izvajati od 1. septembra 2019 naprej. Na osnovi te metodologije pacienti lahko izpolnijo vprašalnik o ugotavljanju zadovoljstva z opravljeno zdravstveno storitvijo v elektronski obliki preko: portala zVEM (https://zvem.ezdrav.si/limesurvey/index.php/119932/lang-sl) ali na zVEM vprašalnik za paciente.

Možnost izpolnjevanja vprašalnika je zagotovljena neprekinjeno, vprašalnik je na voljo v več jezikih - v slovenskem, italijanskem, madžarskem, hrvaškem, angleškem in nemškem jeziku. Metodologija in informacija o spletnem vprašalniku je na voljo tudi na spletni strani Ministrstva za zdravje pod temo Kakovost zdravstvenega varstva na spletni povezavi


Pacient ob zaključku zdravstvene obravnave pristopi k izpolnitvi vprašalnika prostovoljno. K izpolnjevanju vprašalnika so vabljeni vsi pacienti, ne glede na starost, osebne okoliščine, vrsto zdravstvene obravnave ali raven zdravstvene dejavnosti, kjer se storitev izvede, ob oziroma do največ tri mesece po zaključku zdravstvene obravnave. Pri tem velja kot zaključek zdravstvene obravnave zaključek posamezne ambulantne, bolnišnične obravnave ali obravnave na domu pacienta (en obisk, posamezna hospitalizacija v zavodu ali storitev na domu pacienta).

Izpolnjevanje vprašalnika je za paciente prostovoljno in anonimno. Pacient praviloma izpolni vprašalnik samostojno. Kadar pa gre za osebe, ki ne zmorejo same izpolniti vprašalnika ali izrazijo željo po pomoči, v njihovem imenu to storijo svojci/ skrbniki ali drugi. Tudi v tem primeru se vpisuje ocene in mnenje pacienta in ne mnenje tistega, ki izpolnjuje vprašalnik v imenu pacienta.

Možnost izpolnjevanja vprašalnika v elektronski obliki preko portala zVEM se pacientom zagotavlja neprekinjeno.

Pri ugotavljanju zadovoljstva pacientov s kakovostjo poslovanja se od vseh deležnikov pričakuje najvišja stopnja moralno etične zavesti in odgovornega delovanja s ciljem izboljševanja kakovosti poslovanja z uporabniki v javnem zdravstvu.


PODATKI ZA ZDRAVSTVENI DOM IZOLAJunij 2020
Število izpolnjenih vprašalnikovŠtevilo obravnavanih pacientov
 0 3889


Maj 2020
Število izpolnjenih vprašalnikovŠtevilo obravnavanih pacientov
 1 5009


April 2020
Število izpolnjenih vprašalnikovŠtevilo obravnavanih pacientov
0
 3889


Marec 2020
Število izpolnjenih vprašalnikovŠtevilo obravnavanih pacientov
 1 5942


Februar 2020
Število izpolnjenih vprašalnikovŠtevilo obravnavanih pacientov
 0 6826


Januar 2020
Število izpolnjenih vprašalnikovŠtevilo obravnavanih pacientov
1 7087


December 2019
Število izpolnjenih vprašalnikovŠtevilo obravnavanih pacientov
 0 6398


November 2019
Število izpolnjenih vprašalnikovŠtevilo obravnavanih pacientov
 0 6681


Oktober 2019
Število izpolnjenih vprašalnikovŠtevilo obravnavanih pacientov
 0 5690


September 2019
Število izpolnjenih vprašalnikovŠtevilo obravnavanih pacientov
 2 6269