Izklopi prednalaganje

Ostale informacije

Zakon o zaščiti prijaviteljev (ZZPri)
V januarju 2023 je Državni zbor RS, zaradi prizadevanj Evropske unije k spodbuditvi odkrivanja kršitev v delovnem okolju in zaščite prijaviteljev teh kršitev, sprejel Zakon o zaščiti prijaviteljev (ZZPri). 
V Zdravstvenem domu Izola smo kot zavezanci po ZZPri vzpostavili notranjo pot za prijavo kršitev. 

Namenjena je vsem zaposlenim in ostalim v našem delovnem okolju (študentsko delo, prostovoljci, dobavitelj ipd.), ki lahko prijavijo kršitev predpisov RS, za katero izvejo v svojem delovnem okolju. 

Zakon o zaščiti prijaviteljev zavezancu oz. delodajalcu prepoveduje izvedbo povračilnih ukrepov zoper prijavitelja (odpoved delovnega razmerja, premestitev na nižje delovno mesto, nizka ocena delovne uspešnosti ipd.). 
Prijava se poda zaupniku, ki je nekdo izmed naših zaposlenih. Svetujemo, da prijavo podate po vnaprej pripravljenem obrazcu.