Izklopi prednalaganje
Ob znakih prehlada ali drugega nalezljivega obolenja obvezno uporabite masko! **** In presenza di segni di raffreddore o di altre malattie infettive, è obbligatorio indossare la mascherina! *** Ob znakih prehlada ali drugega nalezljivega obolenja obvezno uporabite masko! **** In presenza di segni di raffreddore o di altre malattie infettive, è obbligatorio indossare la mascherina! ***

Pohvale in pritožbe

Pohvale in pritožbe
Vaše mnenje nam veliko pomeni, zato bomo zelo veseli vsake vaše pohvale, ki nam bo v vzpodbudo, kot tudi pritožbe, ki jo bomo skrbno obravnavali.

Postopek v zvezi s pritožbami pacientov pa sedaj ureja Zakon o pacientovih pravicah.

POSTOPEK VLOŽITVE ZAHTEVE ZA OBRAVNAVO KRŠITVE PACIENTOVIH PRAVIC

KAKO LAHKO VLOŽIM ZAHTEVO?

Ustna zahteva: vložite jo pri pristojni osebi ali v tajništvu zdravstvenega doma v času uradnih ur, sprejme se jo na zapisnik.

Pisna zahteva: pošljete jo po pošti ali elektronski pošti, lahko pa jo oddate tudi v tajništvu enote. Pisna zahteva mora vsebovati ime, naslov in kontaktne podatke pacienta, opis domnevne kršitve, podatke o udeleženem zdravstvenem osebju, podatke o morebitnih drugih udeleženih osebah, čas, kraj, in morebitne posledice domnevne kršitve ter morebitni predlog za rešitev spora.

KOMU LAHKO VLOŽIM ZAHTEVO?

Zahteve sprejemajo Pristojne osebe vzdravstvenega doma med 9.00 in 11.00 uro.

Naslovi in uradne ure so navedeni na  povezavah zdravstvenega doma.

Pristojna oseba v ZD Izola:  Mojca Ferle - strokovna sodelavka za ekonomsko področje

V primeru odsotnosti pristojnih oseb, se lahko ustno ali pisno vlogo poda na zapisnik v tajništvu zdravstvenega doma med 8.00 in 14.00. Telefonska številka 05 620 13 00.

KAKŠNI SO ROKI ZA VLOŽITEV ZAHTEVE?

V primeru neustreznega odnosa zdravstvenega osebja je rok 15 dni od domnevne kršitve.

V primeru neustreznega ravnanja zdravstvenega osebja pri nudenju zdravstvene oskrbe je rok 30 dni po končani zdravstveni oskrbi.

Če ste za kršitev izvedeli kasneje, ali pa so se posledice kršitve pokazala kasneje, je rok za vložitev zahteve tri mesece po preteku zgoraj določenih rokov.