Izklopi prednalaganje
Ob znakih prehlada ali drugega nalezljivega obolenja obvezno uporabite masko! **** In presenza di segni di raffreddore o di altre malattie infettive, è obbligatorio indossare la mascherina! *** Ob znakih prehlada ali drugega nalezljivega obolenja obvezno uporabite masko! **** In presenza di segni di raffreddore o di altre malattie infettive, è obbligatorio indossare la mascherina! ***

Urniki in naročanje

Dne 21.1.2018 je stopil v veljavo Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pacientovih pravicah ter Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah. Na novo je uveden pojem napotna listina, ki zajema tako napotnice kot delovne naloge ter uvaja novosti glede napotovanja pacientov:

1. Določene so najdaljše dopustne čakalne dobe za posamezno vrsto zdravstvene storitve glede na stopnjo nujnosti:

NUJNO – nujna medicinska pomoč, nujno zdravljenje v 24 urah. Zdravstvena storitev, ki je označena s stopnjo nujnosti »nujno«, se izvede najpozneje v 24 urah in ni predmet čakalne dobe oziroma čakalnega seznama. Če je na vaši napotnici stopnja nujnosti označena z »nujno«, vam svetujemo, da se z napotnico in kartico zdravstvenega zavarovanja osebno zglasite v naši specialistični ambulanti.
ZELO HITRO – storitev mora biti opravljena v roku 14 dni,
HITRO – storitev mora biti opravljena v roku 3 mesecev
REDNO – storitev mora biti opravljena v roku 6 mesecev.
Najdaljše dopustne čakalne dobe ne veljajo za kontrolne preglede.

2. Določeni so ROKI ZA PREDLOŽITEV NAPOTNE LISTINE IZVAJALCU, pacient mora izvajalcu predložiti napotno listino:

• s stopnjo nujnosti nujno: najpozneje naslednji dan,
• s stopnjo nujnosti ZELO HITRO: v 7 dneh,
• s stopnjo nujnosti HITRO in REDNO: v 21 dneh, po njeni izdaji.

3. PRESEGANJE NAJDALJŠE DOPUSTE ČAKALNE DOBE
Če pooblaščena oseba za čakalni seznam ob uvrščanju pacienta na čakalni seznam ugotovi, da čakalna doba za določeno zdravstveno storitev pri tem izvajalcu presega najdaljšo dopustno čakalno dobo, pacientu predlaga izvedbo zdravstvene storitve pri drugem izvajalcu z dopustno čakalno dobo, pri čemer pacienta seznani z možnostmi in načini pridobivanja informacij o terminih pri drugem izvajalcu. Kadar drugega izvajalca z dopustno čakalno dobo v Republiki Sloveniji ni, izvajalec pacientu posreduje informacijo o nacionalni kontaktni točki za čezmejno zdravstveno varstvo pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZZS).
Če pacient izvedbo zdravstvene storitve pri drugem izvajalcu odkloni, ga pooblaščena oseba za čakalni seznam uvrsti na čakalni seznam in na njem označi, da je bil pacient obveščen o možnosti izvedbe zdravstvene storitve znotraj najdaljše dopustne čakalne dobe pri drugem izvajalcu.
Omejitev glede najdaljše dopustne čakalne dobe ne velja za pacienta, ki želi, da se zdravstvena storitev opravi pri točno določenem zdravstvenem delavcu ali zdravstvenem sodelavcu in za pacienta, ki ima določen nadomestni termin, na kar se pacienta posebej opozori.SLUŽBAODGOVORNA OSEBA za čakalni seznamZELO HITROHITROREDNO
FizioterapijaRADOVIĆ Anja, diplomirana fizioterapevtka;
SIMČIČ Damjana, višja fizioterapevtka;
PRGONJIĆ Irena, višja fizioterapevtka.
tel.: 05 66 35 045
zelo hitrohitroredno

Klinična psihologija
ALENKA JEGER, medicinska sestra s kompetencami
tel.: 070 663 543
zelo hitrohitroredno

SLUŽBA / ZDRAVNIKODGOVORNA OSEBA za čakalni seznamČAKALNA DOBA ZA 1. PREGLED
Splošni zobozdravstveni pregled zaradi protetike ( PO SANACIJI) - PRVI
ZOBNA AMBULANTA ZA ODRASLE
Nikolina Radulović, dr.dent.med.
Bojana Possega
zdravstveni tehnik
tel.: 05 66 35 001
600 dni
redno

OTROŠKA IN ŠOLSKA ZOBNA AMBULANTA

Liljana Nikolić, dr.dent.med

 

Beti Vran

zdravstveni tehnik

tel:05 66 35 031

15 dni  (izvajalec ne opravlja storitev protetike)

Koordinator za poročanje, posredovanje in objavo podatkov je Maja Praček, telefon: 05 66 35 052.
Najdaljše čakalne dobe za posamezne preglede (zdravstvene storitve) so opredeljene v urniku posamezne službe.
Službe, ki nimajo čakalne dobe, niso navedene v razpredelnici in pregled (zdravstveno storitev) izvedejo v sedmih dneh po predhodnem naročilu.